ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Paccayavāro
   [375]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadiso  .  āsavavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
āsavavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe ... domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ
mohaṃ   paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhe
paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā
tayo  mahābhūtā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  āsavavippayuttā  khandhā  vatthuṃ paccayā
domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {375.1} Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  āsavasampayuttā  khandhā
domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā
sampayuttakā  khandhā . āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto
ca  āsavavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vatthuṃ
paccayā  āsavasampayuttā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  domanassasahagataṃ  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā
sampayuttakā  khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ paccayā domanassasahagatā
khandhā ca moho ca.
   {375.2}     Āsavasampayuttañca     āsavavippayuttañca
dhammaṃ    paccayā    āsavasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  āsavasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  domanassasahagataṃ  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paccayā  tayo  khandhā
dve khandhe ....
   {375.3}   Āsavasampayuttañca   āsavavippayuttañca   dhammaṃ
paccayā   āsavavippayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
āsavasampayutte  khandhe  ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
domanassasahagate  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca mohañca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  domanassasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā domanassasahagato moho.
   {375.4}     Āsavasampayuttañca     āsavavippayuttañca
dhammaṃ   paccayā   āsavasampayutto   ca  āsavavippayutto  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  āsavasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ... āsavasampayutte
khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ domanassasahagataṃ
vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ   ekaṃ   khandhañca   mohañca
paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ...
Domanassasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
Moho ca dve khandhe ....
   [376]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi  paṭiccasadiso  .  āsavavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  āsavavippayutto  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā:
āsavavippayuttaṃ   ekaṃ   khandhañca   vatthuñca   paccayā  tayo
khandhā  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā khandhā
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ   paccayā   āsavavippayuttā   khandhā   vatthuṃ  paccayā
domanassasahagato vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {376.1} Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  vatthuṃ  paccayā  āsavasampayuttā khandhā
domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā
sampayuttakā  khandhā . āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā āsavasampayutto
ca  āsavavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā:
vatthuṃ  paccayā  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca.
   {376.2}     Āsavasampayuttañca     āsavavippayuttañca
dhammaṃ    paccayā    āsavasampayutto   dhammo   uppajjati
ārammaṇapaccayā:   āsavasampayuttaṃ   ekaṃ   khandhañca   vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  . āsavasampayuttañca
āsavavippayuttañca   dhammaṃ   paccayā   āsavavippayutto   dhammo
Uppajjati   ārammaṇapaccayā:   domanassasahagate   vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  domanassasahagato
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {376.3}   Āsavasampayuttañca   āsavavippayuttañca   dhammaṃ
paccayā  āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti
ārammaṇapaccayā:   domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca dve khandhe ....
Adhipatipaccayā: anantarapaccayā: avigatapaccayā:.
   [377]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava sabbattha nava kamme
nava vipāke ekaṃ avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [378]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ paccayā āsavavippayutto dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . āsavavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
ahetukaṃ āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhi yāva asaññasattā cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā   ahetukā  āsavavippayuttā  khandhā  vatthuṃ  paccayā
vicikicchāsahagato   uddhaccasahagato  moho  .  āsavasampayuttañca
Āsavavippayuttañca    dhammaṃ    paccayā    āsavavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho. Saṅkhittaṃ.
   [379]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  satta napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
       Evaṃ itarepi dve gaṇanā kātabbā.
        Nissayavāropi paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 206-210. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4168              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4168              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=375&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=375              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]