ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Paccayavaro
   [375]  Asavasampayuttam  dhammam paccaya asavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  paticcasadiso  .  asavavippayuttam
dhammam  paccaya  asavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
asavavippayuttam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe ... domanassasahagatam vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam
moham   paccaya   cittasamutthanam   rupam  patisandhikkhane  khandhe
paccaya  vatthu  vatthum  paccaya  khandha  ekam  mahabhutam  paccaya
tayo  mahabhuta  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam katattarupam
upadarupam  vatthum  paccaya  asavavippayutta  khandha  vatthum paccaya
domanassasahagato vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {375.1} Asavavippayuttam dhammam paccaya asavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  vatthum  paccaya  asavasampayutta  khandha
domanassasahagatam   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam  moham  paccaya
sampayuttaka  khandha . asavavippayuttam dhammam paccaya asavasampayutto
ca  asavavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  vatthum
paccaya  asavasampayutta  khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam
Rupam  domanassasahagatam  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paccaya
sampayuttaka  khandha cittasamutthanam rupam vatthum paccaya domanassasahagata
khandha ca moho ca.
   {375.2}     Asavasampayuttanca     asavavippayuttanca
dhammam    paccaya    asavasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  asavasampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  dve  khandhe  ...  domanassasahagatam  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paccaya  tayo  khandha
dve khandhe ....
   {375.3}   Asavasampayuttanca   asavavippayuttanca   dhammam
paccaya   asavavippayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
asavasampayutte  khandhe  ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam
domanassasahagate  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca mohanca
paccaya  cittasamutthanam  rupam  domanassasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya domanassasahagato moho.
   {375.4}     Asavasampayuttanca     asavavippayuttanca
dhammam   paccaya   asavasampayutto   ca  asavavippayutto  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  asavasampayuttam  ekam  khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha dve khandhe ... asavasampayutte
khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam rupam domanassasahagatam
vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam   ekam   khandhanca   mohanca
paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ...
Domanassasahagatam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha
Moho ca dve khandhe ....
   [376]  Asavasampayuttam  dhammam paccaya asavasampayutto dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  tini  paticcasadiso  .  asavavippayuttam
dhammam  paccaya  asavavippayutto  dhammo  uppajjati arammanapaccaya:
asavavippayuttam   ekam   khandhanca   vatthunca   paccaya  tayo
khandha  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  vatthum  paccaya khandha
cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
vatthum   paccaya   asavavippayutta   khandha   vatthum  paccaya
domanassasahagato vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {376.1} Asavavippayuttam dhammam paccaya asavasampayutto dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  vatthum  paccaya  asavasampayutta khandha
domanassasahagatam   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam  moham  paccaya
sampayuttaka  khandha . asavavippayuttam dhammam paccaya asavasampayutto
ca  asavavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:
vatthum  paccaya  domanassasahagata  vicikicchasahagata  uddhaccasahagata
khandha ca moho ca.
   {376.2}     Asavasampayuttanca     asavavippayuttanca
dhammam    paccaya    asavasampayutto   dhammo   uppajjati
arammanapaccaya:   asavasampayuttam   ekam   khandhanca   vatthunca
paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ...  . asavasampayuttanca
asavavippayuttanca   dhammam   paccaya   asavavippayutto   dhammo
Uppajjati   arammanapaccaya:   domanassasahagate   vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  domanassasahagato
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {376.3}   Asavasampayuttanca   asavavippayuttanca   dhammam
paccaya  asavasampayutto  ca  asavavippayutto ca dhamma uppajjanti
arammanapaccaya:   domanassasahagatam   vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha moho ca dve khandhe ....
Adhipatipaccaya: anantarapaccaya: avigatapaccaya:.
   [377]  Hetuya  nava  arammane  nava sabbattha nava kamme
nava vipake ekam avigate nava.
           Anulomam nitthitam.
   [378]  Asavasampayuttam  dhammam paccaya asavavippayutto dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paccaya  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . asavavippayuttam
dhammam  paccaya  asavavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
ahetukam asavavippayuttam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhi yava asannasatta cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum
paccaya   ahetuka  asavavippayutta  khandha  vatthum  paccaya
vicikicchasahagato   uddhaccasahagato  moho  .  asavasampayuttanca
Asavavippayuttanca    dhammam    paccaya    asavavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho. Sankhittam.
   [379]  Nahetuya  tini  naarammane  tini  naadhipatiya
nava  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini
naupanissaye  tini  napurejate  satta napacchajate nava naasevane
nava   nakamme  cattari  navipake  nava  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
       Evam itarepi dve ganana katabba.
        Nissayavaropi paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 206-210. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4168&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4168&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=375&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=375              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]