ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Asavasasavadukam
             paticcavaro
   [403]  Asavancevasasavanca  dhammam paticca asavocevasasavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kamasavam  paticca  ditthasavo
avijjasavo   cakkam  bandhitabbam  bhavasavam  paticca  avijjasavo
cakkam  bandhitabbam ditthasavam paticca avijjasavo . asavancevasasavanca
dhammam   paticca   sasavocevanocaasavo   dhammo   uppajjati
Hetupaccaya:  asave  paticca  sampayuttaka  khandha cittasamutthananca
rupam  .  asavancevasasavanca  dhammam  paticca  asavocevasasavoca
sasavocevanocaasavo  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: kamasavam
paticca  ditthasavo  avijjasavo  sampayuttaka khandha cittasamutthananca
rupam  bhavasavam  ...  cakkam  bandhitabbam  .  sasavancevanocaasavam
dhammam   paticca   sasavocevanocaasavo   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  sasavancevanocaasavam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane
khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ....
   {403.1} Sasavancevanocaasavam dhammam paticca asavocevasasavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sasavecevanocaasave khandhe paticca
asava  .  sasavancevanocaasavam  dhammam paticca asavocevasasavoca
sasavocevanocaasavo   ca   dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
sasavancevanocaasavam  ekam  khandham  paticca tayo khandha asava ca
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  . asavancevasasavanca
sasavancevanocaasavanca  dhammam  paticca  asavocevasasavoca  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kamasavanca  sampayuttake ca khandhe paticca
ditthasavo avijjasavo evam cakkam bandhitabbam.
   {403.2} Asavancevasasavanca sasavancevanocaasavanca dhammam paticca
sasavocevanocaasavo dhammo uppajjati hetupaccaya: sasavancevanocaasavam ekam
Khandhanca  asave  ca  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ...  . asavancevasasavanca asavancevanocaasavanca
dhammam  paticca  asavocevasasavoca  sasavocevanocaasavo ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  sasavancevanocaasavam  ekam  khandhanca
kamasavanca paticca tayo khandha ditthasavo avijjasavo cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... Cakkam. Sankhittam.
    Evam paticcavaropi sahajatavaropi paccayavaropi
    nissayavaropi samsatthavaropi sampayuttavaropi
    yatha asavadukam evam katabbam ninnanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 230-232. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4679&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4679&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=403&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=403              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]