ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Āsavaāsavasampayuttadukaṃ
             paṭiccavāro
   [405]   Āsavañcevaāsavasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca  dhammo  uppajjati hetupaccayā: kāmāsavaṃ
paṭicca  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  cakkaṃ  bandhitabbaṃ  bhavāsavaṃ  paṭicca
Avijjāsavo   cakkaṃ   diṭṭhāsavaṃ   paṭicca   avijjāsavo  .
Āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayuttocevanocaāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsave  paṭicca  sampayuttakā
khandhā   .   āsavañcevaāsavasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca  āsavasampayuttocevanocaāsavo  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  āsavasampayuttaṃ kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo
avijjāsavo sampayuttakā ca khandhā sabbaṃ cakkaṃ.
   {405.1}   Āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca
āsavasampayuttocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  ...  .  āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
āsavasampayuttecevanocaāsave   khandhe   paṭicca   āsavā  .
Āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca  āsavocevaāsava-
sampayuttoca    āsavasampayuttocevanocaāsavo   ca   dhammā
uppajjanti     hetupaccayā:     āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā āsavā ca dve khandhe ....
   {405.2}  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  āsavasampayuttañceva-
nocaāsavañca   dhammaṃ   paṭicca   āsavocevaāsavasampayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   kāmāsavañca   sampayuttake
ca  khandhe  paṭicca  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  sabbaṃ  cakkaṃ .
Āsavañcevaāsavasampayuttañca   āsavasampayuttañcevanocaāsavañca  dhammaṃ
paṭicca  āsavasampayuttocevanocaāsavo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ   ekaṃ   khandhañca   āsave   ca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {405.3}  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  āsavasampayuttañceva-
nocaāsavañca   dhammaṃ   paṭicca   āsavocevaāsavasampayuttoca
āsavasampayuttocevanocaāsavo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhañca  kāmāsavañca  paṭicca
tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo dve khandhe ... Cakkaṃ. Evaṃ sabbe
paccayā kātabbā.
   [406] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava.
Saṅkhittaṃ. Kamme nava vipākaṃ natthi āhāre nava avigate nava.
   [407]  Āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavoceva-
āsavasampayuttoca  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  nahetumūlakaṃ
natthi. Napurejātapaccayā: napacchājātapaccayā:. Saṅkhittaṃ.
   [408]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paripuṇṇā paṭiccasadisā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 234-236. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4763              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4763              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=405&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=405              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]