ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Asavaasavasampayuttadukam
             paticcavaro
   [405]   Asavancevaasavasampayuttanca   dhammam   paticca
asavocevaasavasampayuttoca  dhammo  uppajjati hetupaccaya: kamasavam
paticca  ditthasavo  avijjasavo  cakkam  bandhitabbam  bhavasavam  paticca
Avijjasavo   cakkam   ditthasavam   paticca   avijjasavo  .
Asavancevaasavasampayuttanca dhammam paticca asavasampayuttocevanocaasavo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  asave  paticca  sampayuttaka
khandha   .   asavancevaasavasampayuttanca   dhammam   paticca
asavocevaasavasampayuttoca  asavasampayuttocevanocaasavo  ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  asavasampayuttam kamasavam paticca ditthasavo
avijjasavo sampayuttaka ca khandha sabbam cakkam.
   {405.1}   Asavasampayuttancevanocaasavam   dhammam   paticca
asavasampayuttocevanocaasavo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
asavasampayuttancevanocaasavam  ekam  khandham paticca tayo khandha dve
khandhe  ...  .  asavasampayuttancevanocaasavam  dhammam  paticca
asavocevaasavasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
asavasampayuttecevanocaasave   khandhe   paticca   asava  .
Asavasampayuttancevanocaasavam   dhammam   paticca  asavocevaasava-
sampayuttoca    asavasampayuttocevanocaasavo   ca   dhamma
uppajjanti     hetupaccaya:     asavasampayuttancevanocaasavam
ekam khandham paticca tayo khandha asava ca dve khandhe ....
   {405.2}  Asavancevaasavasampayuttanca  asavasampayuttanceva-
nocaasavanca   dhammam   paticca   asavocevaasavasampayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   kamasavanca   sampayuttake
ca  khandhe  paticca  ditthasavo  avijjasavo  sabbam  cakkam .
Asavancevaasavasampayuttanca   asavasampayuttancevanocaasavanca  dhammam
paticca  asavasampayuttocevanocaasavo  dhammo uppajjati hetupaccaya:
asavasampayuttancevanocaasavam   ekam   khandhanca   asave   ca
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {405.3}  Asavancevaasavasampayuttanca  asavasampayuttanceva-
nocaasavanca   dhammam   paticca   asavocevaasavasampayuttoca
asavasampayuttocevanocaasavo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
asavasampayuttancevanocaasavam  ekam  khandhanca  kamasavanca  paticca
tayo khandha ditthasavo avijjasavo dve khandhe ... Cakkam. Evam sabbe
paccaya katabba.
   [406] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava.
Sankhittam. Kamme nava vipakam natthi ahare nava avigate nava.
   [407]  Asavancevaasavasampayuttanca dhammam paticca asavoceva-
asavasampayuttoca  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya:  nahetumulakam
natthi. Napurejatapaccaya: napacchajatapaccaya:. Sankhittam.
   [408]  Naadhipatiya  nava  napurejate nava napacchajate nava
naasevane nava nakamme tini navipake nava navippayutte nava.
   Evam itare dve gananapi sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi
samsatthavaropi sampayuttavaropi paripunna paticcasadisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 234-236. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4763&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4763&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=405&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=405              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]