ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [409]  Āsavocevaāsavasampayuttoca dhammo āsavassacevaāsava-
sampayuttassaca   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .
Āsavasampayuttocevanocaāsavo  dhammo āsavasampayuttassacevanocaāsavassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo:  āsavasampayuttācevanocaāsavā
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [410]  Āsavocevaāsavasampayuttoca dhammo āsavassacevaāsava-
sampayuttassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Āsavasampayuttocevanocaāsavo  dhammo āsavasampayuttassacevanocaāsavassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  āsavasampayuttecevanocaāsave
khandhe    ārabbha    āsavasampayuttācevanocaāsavā   khandhā
uppajjanti    .    āsavasampayuttocevanocaāsavo    dhammo
āsavassacevaāsavasampayuttassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
āsavasampayuttecevanocaāsave khandhe ārabbha āsavā uppajjanti.
   {410.1}  Āsavasampayuttocevanocaāsavo dhammo āsavassaceva-
āsavasampayuttassaca    āsavasampayuttassacevanocaāsavassa    ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  āsavasampayuttecevanocaāsave
khandhe ārabbha āsavā ca āsavasampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
Āsavocevaāsavasampayuttoca  āsavasampayuttocevanocaāsavo  ca dhammā
āsavassacevaāsavasampayuttassaca    dhammassa    ārammaṇapaccayena
Paccayo: tīṇi.
   {410.2}  Adhipatipaccayā  ārammaṇasadisā  garukārammaṇā .
Anantarapaccayā  ārammaṇasadisāyeva  purimā  purimāti  kātabbā .
Samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā  ārammaṇasadisāyeva  vibhajanā  natthi  tīṇi  upanissayaṃ
sabbaṃ kātabbaṃ.
   [411] Āsavasampayuttocevanocaāsavo dhammo āsavasampayuttassaceva-
nocaāsavassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo: tīṇi āhārapaccayena
paccayo:  tīṇi  indriyapaccayena  paccayo:  jhānapaccayena  paccayo:
maggapaccayena  paccayo:  nava  sampayuttapaccayena  paccayo:  nava
atthipaccayena  paccayo:  natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo: nava.
   [412]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
nava  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  nava
sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [413]  Āsavocevaāsavasampayuttoca dhammo āsavassacevaāsava-
sampayuttassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: sahajātapaccayena
Paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: . āsavocevaāsavasampayuttoca
dhammo      āsavasampayuttassacevanocaāsavassa      dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:    .    āsavocevaāsavasampayuttoca    dhammo
āsavassacevaāsavasampayuttassaca āsavasampayuttassacevanocaāsavassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {413.1}  Āsavasampayuttocevanocaāsavo  dhammo  āsava-
sampayuttassacevanocaāsavassa     dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:    .    āsavasampayuttocevanocaāsavo    dhammo
āsavassacevaāsavasampayuttassaca    dhammassa    ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {413.2}  Āsavasampayuttocevanocaāsavo dhammo āsavassaceva-
āsavasampayuttassaca  āsavasampayuttassacevanocaāsavassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   āsavocevaāsavasampayuttoca
āsavasampayuttocevanocaāsavo ca dhammā āsavassacevaāsavasampayuttassaca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   āsavocevaāsavasampayuttoca
āsavasampayuttocevanocaāsavo ca dhammā āsavasampayuttassacevanocaāsavassa
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   āsavocevaāsavasampayuttoca
āsavasampayuttocevanocaāsavo   ca   dhammā  āsavassacevaāsava-
sampayuttassa  ca  āsavasampayuttassacevanocaāsavassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [414]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [415]  Hetupaccayā  naārammaṇe  cattāri  saṅkhittaṃ  ...
Nasamanantare  cattāri  naupanissaye  cattāri  namagge  cattāri
navippayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [416] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava anulomapadāni
gaṇetabbāni ... Avigate nava.
        Āsavaāsavasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 237-240. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4808              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4808              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=409&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=409              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]