ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Saññojanadukaṃ
            paṭiccavāro
   [418]  Saññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojano dhammo uppajjati
hetupaccayā:    kāmarāgasaññojanaṃ    paṭicca    diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ   kāmarāgasaññojanaṃ   paṭicca   sīlabbataparāmāsa-
saññojanaṃ    avijjāsaññojanaṃ    kāmarāgasaññojanaṃ    paṭicca
mānasaññojanaṃ    avijjāsaññojanaṃ   kāmarāgasaññojanaṃ   paṭicca
avijjāsaññojanaṃ    paṭighasaññojanaṃ    paṭicca    issāsaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ    paṭighasaññojanaṃ    paṭicca   macchariyasaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ    paṭighasaññojanaṃ    paṭicca   avijjāsaññojanaṃ
mānasaññojanaṃ    paṭicca    bhavarāgasaññojanaṃ   avijjāsaññojanaṃ
bhavarāgasaññojanaṃ   paṭicca   avijjāsaññojanaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ
paṭicca avijjāsaññojanaṃ.
   {418.1} Saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  saññojane  paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ  .  saññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojano ca nosaññojano ca
dhammā    uppajjanti    hetupaccayā:    kāmarāgasaññojanaṃ
paṭicca    diṭṭhisaññojanaṃ    avijjāsaññojanaṃ    sampayuttakā
ca  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  cakkaṃ  bandhitabbaṃ . nosaññojanaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nosaññojanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ
paṭicca  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {418.2}  Nosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nosaññojane  khandhe paṭicca saññojanā .
Nosaññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca   saññojano  ca  nosaññojano
ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:  nosaññojanaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  saññojanā  ca  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve khandhe ....
   {418.3}   Saññojanañca   nosaññojanañca  dhammaṃ  paṭicca
saññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kāmarāgasaññojanañca
sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ  avijjāsaññojanaṃ
cakkaṃ  bandhitabbaṃ  .  saññojanañca  nosaññojanañca  dhammaṃ  paṭicca
nosaññojano   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nosaññojanaṃ
ekaṃ  khandhañca  saññojane  ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ....
   {418.4}   Saññojanañca   nosaññojanañca  dhammaṃ  paṭicca
Saññojano  ca  nosaññojano  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:
nosaññojanaṃ  ekaṃ  khandhañca  kāmarāgasaññojanañca  paṭicca  tayo
khandhā   diṭṭhisaññojanaṃ   avijjāsaññojanaṃ  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   Ārammaṇapaccaye  rūpaṃ  natthi  .  adhipatipaccayo  hetusadiso
vicikicchāsaññojanaṃ natthi. Anantarapaccayā: avigatapaccayā:.
   [419]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava sabbattha nava vipāke ekaṃ āhāre nava avigate nava.
   [420]  Saññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojano dhammo uppajjati
nahetupaccayā:   vicikicchāsaññojanaṃ  paṭicca  avijjāsaññojanaṃ  .
Nosaññojanaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ nosaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  yāva  asaññasattā .
Nosaññojanaṃ  dhammaṃ paṭicca saññojano dhammo uppajjati nahetupaccayā:
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  avijjāsaññojanaṃ .
Saññojanañca  nosaññojanañca  dhammaṃ  paṭicca  saññojano  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsaññojanañca  sampayuttake  ca
khandhe  paṭicca  avijjāsaññojanaṃ . saṅkhittaṃ . āsavagocchakasadisaṃ .
Naārammaṇāpi sabbe uddharitabbā.
   [421]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
Nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [422]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
evaṃ sabbaṃ gaṇetabbaṃ.
   [423] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... sabbattha cattāri
vipāke  ekaṃ  āhāre  cattāri  magge tīṇi sampayutte cattāri
avigate cattāri.
         Saññojanaṃ dhammaṃ sahajāto ...             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 241-244. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4895              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4895              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=418&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=418              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]