ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Sannojanadukam
            paticcavaro
   [418]  Sannojanam  dhammam  paticca sannojano dhammo uppajjati
hetupaccaya:    kamaragasannojanam    paticca    ditthisannojanam
avijjasannojanam   kamaragasannojanam   paticca   silabbataparamasa-
sannojanam    avijjasannojanam    kamaragasannojanam    paticca
manasannojanam    avijjasannojanam   kamaragasannojanam   paticca
avijjasannojanam    patighasannojanam    paticca    issasannojanam
avijjasannojanam    patighasannojanam    paticca   macchariyasannojanam
avijjasannojanam    patighasannojanam    paticca   avijjasannojanam
manasannojanam    paticca    bhavaragasannojanam   avijjasannojanam
bhavaragasannojanam   paticca   avijjasannojanam   vicikicchasannojanam
paticca avijjasannojanam.
   {418.1} Sannojanam dhammam paticca nosannojano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  sannojane  paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca
Rupam  .  sannojanam  dhammam  paticca  sannojano ca nosannojano ca
dhamma    uppajjanti    hetupaccaya:    kamaragasannojanam
paticca    ditthisannojanam    avijjasannojanam    sampayuttaka
ca  khandha  cittasamutthananca  rupam  cakkam  bandhitabbam . nosannojanam
dhammam  paticca  nosannojano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nosannojanam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum
paticca  khandha  ekam  mahabhutam ... mahabhute paticca cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam.
   {418.2}  Nosannojanam  dhammam  paticca  sannojano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nosannojane  khandhe paticca sannojana .
Nosannojanam   dhammam   paticca   sannojano  ca  nosannojano
ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:  nosannojanam  ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  sannojana  ca  cittasamutthananca rupam
dve khandhe ....
   {418.3}   Sannojananca   nosannojananca  dhammam  paticca
sannojano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kamaragasannojananca
sampayuttake  ca  khandhe  paticca  ditthisannojanam  avijjasannojanam
cakkam  bandhitabbam  .  sannojananca  nosannojananca  dhammam  paticca
nosannojano   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nosannojanam
ekam  khandhanca  sannojane  ca paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ....
   {418.4}   Sannojananca   nosannojananca  dhammam  paticca
Sannojano  ca  nosannojano  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya:
nosannojanam  ekam  khandhanca  kamaragasannojananca  paticca  tayo
khandha   ditthisannojanam   avijjasannojanam  cittasamutthananca  rupam
cakkam bandhitabbam.
   Arammanapaccaye  rupam  natthi  .  adhipatipaccayo  hetusadiso
vicikicchasannojanam natthi. Anantarapaccaya: avigatapaccaya:.
   [419]  Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava sabbattha nava vipake ekam ahare nava avigate nava.
   [420]  Sannojanam  dhammam  paticca sannojano dhammo uppajjati
nahetupaccaya:   vicikicchasannojanam  paticca  avijjasannojanam  .
Nosannojanam   dhammam  paticca  nosannojano  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam nosannojanam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  yava  asannasatta .
Nosannojanam  dhammam paticca sannojano dhammo uppajjati nahetupaccaya:
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  avijjasannojanam .
Sannojananca  nosannojananca  dhammam  paticca  sannojano  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasannojananca  sampayuttake  ca
khandhe  paticca  avijjasannojanam . sankhittam . asavagocchakasadisam .
Naarammanapi sabbe uddharitabba.
   [421]  Nahetuya  cattari  naarammane  tini  naadhipatiya
Nava  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  naahare  ekam  naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte tini navippayutte
nava nonatthiya tini novigate tini.
   [422]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
evam sabbam ganetabbam.
   [423] Nahetupaccaya arammane cattari ... sabbattha cattari
vipake  ekam  ahare  cattari  magge tini sampayutte cattari
avigate cattari.
         Sannojanam dhammam sahajato ...             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 241-244. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4895&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4895&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=418&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=418              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]