ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Sannojanasampayuttadukam
             paticcavaro
   [445]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paticca  sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sannojanasampayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha dve khandhe ... . sannojanasampayuttam dhammam
paticca   sannojanavippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
sannojanasampayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Sannojanasampayuttam
dhammam   paticca   sannojanasampayutto   ca   sannojanavippayutto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: sannojanasampayuttam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe .... {445.1} Sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: sannojanavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... uddhaccasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhi . sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha . sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam. {445.2} Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paticca sannojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe. Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: sannojanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam. {445.3} Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paticca sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Hetupaccaya: uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe .... [446] Sannojanasampayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: sannojanasampayuttam ekam khandham ... dve khandhe ... . sannojanasampayuttam dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: uddhaccasahagate khandhe paticca uddhaccasahagato moho . sannojanasampayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: uddhaccasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe .... {446.1} Sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: sannojanavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha. Sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha. {446.2} Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paticca sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... [447] Sannojanasampayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

Dhammo uppajjati adhipatipaccaya: tini . sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: ekam . Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya: sannojanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. Sankhittam. [448] Hetuya nava arammane cha adhipatiya panca anantare cha samanantare cha sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye cha purejate cha asevane cha kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava atthiya nava natthiya cha vigate cha avigate nava. [449] Sannojanasampayuttam dhammam paticca sannojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato moho . sannojanasampayuttam dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: uddhaccasahagate khandhe paticca uddhaccasahagato moho . sannojanavippayuttam dhammam paticca sannojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam sannojanavippayuttam ekam khandham ... yava asannasatta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page260.

[450] Nahetuya tini naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. [451] Hetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya nava naupanissaye tini napurejate cha napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava nasampayutte tini navippayutte cattari nonatthiya tini novigate tini. [452] Nahetupaccaya arammane tini ... Vipake ekam ahare tini magge dve avigate tini. Sahajatavaropi paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 256-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5208&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5208&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=445&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=55              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=445              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]