ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Sannojanasampayuttadukam
             paticcavaro
   [445]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paticca  sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sannojanasampayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha dve khandhe ... . sannojanasampayuttam dhammam
paticca   sannojanavippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
sannojanasampayutte khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Sannojanasampayuttam
dhammam   paticca   sannojanasampayutto   ca   sannojanavippayutto
Ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:   sannojanasampayuttam
ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {445.1}  Sannojanavippayuttam  dhammam  paticca sannojanavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sannojanavippayuttam ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... uddhaccasahagatam
moham  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhi  .  sannojanavippayuttam
dhammam  paticca  sannojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
uddhaccasahagatam  moham  paticca sampayuttaka khandha . sannojanavippayuttam
dhammam   paticca   sannojanasampayutto   ca   sannojanavippayutto
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  uddhaccasahagatam  moham  paticca
sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam.
   {445.2}    Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca
dhammam  paticca  sannojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe.
Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca    dhammam   paticca
sannojanavippayutto  dhammo  uppajjati hetupaccaya: sannojanasampayutte
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca cittasamutthanam rupam uddhaccasahagate
khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam.
   {445.3}  Sannojanasampayuttanca  sannojanavippayuttanca  dhammam
paticca sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti
Hetupaccaya:  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [446]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paticca  sannojanasampayutto
dhammo   uppajjati   arammanapaccaya:  sannojanasampayuttam  ekam
khandham  ...  dve  khandhe ... . sannojanasampayuttam dhammam paticca
sannojanavippayutto  dhammo  uppajjati arammanapaccaya: uddhaccasahagate
khandhe  paticca   uddhaccasahagato  moho  .  sannojanasampayuttam
dhammam  paticca  sannojanasampayutto  ca  sannojanavippayutto  ca
dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya:  uddhaccasahagatam  ekam  khandham
paticca tayo khandha moho ca dve khandhe ....
   {446.1}  Sannojanavippayuttam  dhammam  paticca sannojanavippayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  sannojanavippayuttam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha.
Sannojanavippayuttam   dhammam   paticca   sannojanasampayutto  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:   uddhaccasahagatam   moham   paticca
sampayuttaka khandha.
   {446.2}    Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca
dhammam    paticca   sannojanasampayutto   dhammo   uppajjati
arammanapaccaya:  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca
tayo khandha dve khandhe ....
   [447]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paticca  sannojanasampayutto
Dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya:  tini  .  sannojanavippayuttam dhammam
paticca  sannojanavippayutto  dhammo uppajjati adhipatipaccaya: ekam .
Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca    dhammam   paticca
sannojanavippayutto  dhammo uppajjati adhipatipaccaya: sannojanasampayutte
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
            Sankhittam.
   [448]  Hetuya  nava  arammane  cha  adhipatiya  panca
anantare  cha  samanantare  cha  sahajate  nava  annamanne  cha
nissaye  nava  upanissaye  cha  purejate  cha  asevane  cha
kamme  nava  vipake  ekam  ahare  nava indriye nava jhane
nava  magge  nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiya
nava natthiya cha vigate cha avigate nava.
   [449]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paticca  sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato  moho  .  sannojanasampayuttam  dhammam  paticca
sannojanavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  uddhaccasahagate
khandhe  paticca  uddhaccasahagato  moho  .  sannojanavippayuttam
dhammam    paticca   sannojanavippayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  sannojanavippayuttam  ekam  khandham ... yava
asannasatta.
   [450]  Nahetuya  tini  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate   satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   [451]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
naupanissaye  tini  napurejate  cha  napacchajate  nava naasevane
nava  nakamme  cattari  navipake nava nasampayutte tini navippayutte
cattari nonatthiya tini novigate tini.
   [452] Nahetupaccaya arammane tini ... Vipake ekam ahare
tini magge dve avigate tini.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 256-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5208&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5208&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=445&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=55              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=445              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]