ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [453]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  tini paticcasadisam . sannojanavippayuttam
dhammam   paccaya   sannojanavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  yava  patisandhi  ekam  mahabhutam:  vatthum  paccaya
sannojanavippayutta   khandha   vatthum   paccaya   uddhaccasahagato
moho  .  sannojanavippayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

Dhammo uppajjati hetupaccaya: vatthum paccaya sannojanasampayutta khandha uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka khandha. {453.1} Sannojanavippayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: vatthum paccaya sannojanasampayutta khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam . sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: sannojanasampayuttam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha dve khandhe .... {453.2} Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: sannojanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paccaya cittasamutthanam rupam . Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: sannojanasampayuttam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Sannojanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Cittasamutthananca rupam dve khandhe .... [454] Sannojanasampayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: tini paticcasadisa . Sannojanavippayuttam dhammam paccaya sannojanavippayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: yava patisandhi vatthum paccaya sannojanavippayutta khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya sannojanavippayutta khandha vatthum paccaya uddhaccasahagato moho. {454.1} Sannojanavippayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: vatthum paccaya sannojanasampayutta khandha uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka khandha . Sannojanavippayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto ca sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: vatthum paccaya uddhaccasahagata khandha ca moho ca. {454.2} Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya: sannojanasampayuttam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha dve khandhe .... {454.3} Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanavippayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya uddhaccasahagato moho . Sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanasampayutto ca sannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: uddhaccasahagatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha moho ca dve khandhe .... [455] Sannojanasampayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati adhipatipaccaya:. Avigatapaccaya:. [456] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava vipake ekam ahare nava avigate nava. [457] Sannojanasampayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate khandhe paccaya vicikicchasahagato moho . sannojanasampayuttam dhammam paccaya sannojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: uddhaccasahagate khandhe paccaya uddhaccasahagato moho . sannojanavippayuttam dhammam paccaya sannojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam sannojanavippayuttam ekam khandham ... yava asannasatta cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka sannojanavippayutta khandha ca uddhaccasahagato moho ca. {457.1} Sannojanavippayuttam dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Vatthum paccaya vicikicchasahagato moho . sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato moho . sannojanasampayuttanca sannojanavippayuttanca dhammam paccaya sannojanavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccaya: uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya uddhaccasahagato moho. Sankhittam. [458] Nahetuya cha naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. [459] Hetupaccaya naarammane tini ... naadhipatiya nava evam katabbam. [460] Nahetupaccaya arammane cha ... sabbattha cha vipake ekam ahare cha magge cha avigate cha. Nissayavaropi paccayavarasadiso. Samsatthavaro


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 260-264. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5290&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5290&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=453&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=453              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]