ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

         Saññojanasaññojanasampayuttadukaṃ
                paṭiccavāro
   [483]   Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kāmarāgasaññojanaṃ   paṭicca   diṭṭhisaññojanaṃ  avijjāsaññojanaṃ  .
Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca dhammaṃ paṭicca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano     dhammo     uppajjati
hetupaccayā:     saññojane     paṭicca     sampayuttakā
khandhā . saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
Dhammaṃ paṭicca saññojanocevasaññojanasampayuttoca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  kāmarāgasaññojanaṃ  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ sampayuttakā ca khandhā.
   {483.1}  Saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca
saññojanasampayuttocevanocasaññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... . saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttecevanocasaññojane khandhe paṭicca saññojanā.
   {483.2}  Saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca saññojanasampayuttoceva-
nocasaññojano  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  saññojana-
sampayuttañcevanocasaññojanaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā saññojanā
ca  dve  khandhe  ...  .  saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanañca      dhammaṃ     paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kāmarāgasaññojanañca  sampayuttake  ca  khandhe  paṭicca  diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ cakkaṃ.
   {483.3}   Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   saññojana-
sampayuttañcevanocasaññojanañca dhammaṃ paṭicca
Saññojanasampayuttocevanocasaññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ  ekaṃ  khandhañca  saññojane  ca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanañca      dhammaṃ     paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca saññojanasampayuttoceva-
nocasaññojano   ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:
saññojanasampayuttañcevanocasaññojanaṃ      ekaṃ      khandhañca
kāmarāgasaññojanañca   paṭicca   tayo   khandhā   diṭṭhisaññojanaṃ
avijjāsaññojanaṃ dve khandhe ... Cakkaṃ.
   [484]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha
nava kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [485]   Saññojanañcevasaññojanasampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca
saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
vicikicchāsaññojanaṃ  paṭicca  avijjāsaññojanaṃ . saññojanasampayuttañceva-
nocasaññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca  saññojanocevasaññojanasampayuttoca
dhammo    uppajjati    nahetupaccayā:    vicikicchāsahagate
khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  moho  . saññojanañcevasaññojana-
sampayuttañca saññojanasampayuttañcevanocasaññojanañca
dhammaṃ  paṭicca  saññojanocevasaññojanasampayuttoca  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:   vicikicchāsaññojanañca   sampayuttake  ca  khandhe
Paṭicca avijjāsaññojanaṃ.
   [486]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke
nava navippayutte nava.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbo paccayavāropi
   nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 284-287. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5785              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5785              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=483&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=60              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=483              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]