ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

page292.

Ganthadukaṃ paṭiccavāro [498] Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā: sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhā kāyagantho abhijjhā kāyaganthaṃ paṭicca sīlabbataparāmāso kāyagantho idaṃsaccābhinivesaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhā kāyagantho abhijjhā kāyaganthaṃ paṭicca idaṃsaccābhiniveso kāyagantho . ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā: ganthe paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhā kāyagantho sampayuttakā ca khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ cakkaṃ. {498.1} Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccayā: noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... . noganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā: noganthe khandhe paṭicca ganthā . Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ganthā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . ganthañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

Noganthañca dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati hetupaccayā: sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca sampayuttake ca khandhe paṭicca abhijjhā kāyagantho cakkaṃ . ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjata hetupaccayā: noganthaṃ ekaṃ khandhañca ganthe ca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . Ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: noganthaṃ ekaṃ khandhañca sīlabbataparāmāsaṃ kāyaganthañca paṭicca tayo khandhā abhijjhā kāyagantho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... cakkaṃ . saṅkhittaṃ . Ārammaṇapaccayā ... Avigatapaccayā:. [499] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava vipāke ekaṃ āhāre nava avigate nava. [500] Noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ noganthaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhi yāva asaññasattā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [501] Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: ganthe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . noganthaṃ dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Noganthe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi yāva asaññasattā . ganthañca noganthañca dhammaṃ paṭicca nogantho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: ganthe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . saṅkhittaṃ . naadhipatipaccayā: nava . naanantarapaccayā: tīṇi . nasamanantarapaccayā: tīṇi . Naaññamaññapaccayā: tīṇi. Naupanissayapaccayā: tīṇi. [502] Ganthaṃ dhammaṃ paṭicca gantho dhammo uppajjati napurejātapaccayā: arūpe idaṃsaccābhinivesaṃ kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhā kāyagantho abhijjhā kāyaganthaṃ paṭicca idaṃsaccābhiniveso kāyagantho . Arūpe sīlabbataparāmāso natthi evaṃ nava pañhā kātabbā . Napacchājātapaccayā: nava . naāsevanapaccayā: nava . nakammapaccayā: tīṇi . navipākapaccayā: nava. Naāhārapaccayā: ekaṃ. Naindriyapaccayā: ekaṃ . najhānapaccayā: ekaṃ . namaggapaccayā: ekaṃ . Nasampayuttapaccayā: tīṇi . navippayuttapaccayā: nava . nonatthipaccayā: tīṇi. Novigatapaccayā: tīṇi. [503] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naaññamaññe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [504] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā nava evaṃ gaṇetabbaṃ. [505] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ avigate ekaṃ. Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 292-295. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5933&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5933&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=498&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=498              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]