ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Paccayavāro
   [506]  Ganthaṃ  dhammaṃ  paccayā  gantho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā . noganthaṃ dhammaṃ paccayā nogantho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Vatthuṃ  paccayā  noganthā  khandhā . noganthaṃ dhammaṃ paccayā gantho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noganthe  khandhe  paccayā ganthā
vatthuṃ paccayā ganthā.
   {506.1}  Noganthaṃ  dhammaṃ  paccayā  gantho  ca  nogantho
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  noganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  ganthā  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  ...  vatthuṃ  paccayā ganthā ca sampayuttakā ca khandhā .
Ganthañca  noganthañca  dhammaṃ  paccayā  gantho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca  sampayuttake  ca khandhe
Paccayā  abhijjhā  kāyagantho  cakkaṃ  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca
vatthuñca paccayā abhijjhā kāyagantho cakkaṃ.
   {506.2}  Ganthañca noganthañca dhammaṃ paccayā nogantho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  noganthaṃ  ekaṃ khandhañca ganthe ca paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ganthe ca vatthuñca
paccayā  noganthā  khandhā  .  ganthañca  noganthañca dhammaṃ paccayā
gantho ca nogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: noganthaṃ ekaṃ
khandhañca  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca  paccayā  tayo  khandhā
abhijjhā kāyagantho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... cakkaṃ
sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca  vatthuñca  paccayā  abhijjhā kāyagantho
ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti cakkaṃ.
   [507]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [508]  Noganthaṃ  dhammaṃ  paccayā  nogantho dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  noganthaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhi yāva asaññasattā
cakkhāyatanaṃ   paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  *-  paccayā
kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukā noganthā khandhā vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
@Footnote:mīkār—kṛ´์ khagœ cakkhuviññāṇaṃkāyāyatanaṃ peḌna cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ
   [509]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [510]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
novigate tīṇi.
   [511] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
   Nissayavāropi paccayavārasadisova. Saṃsaṭṭhavāropi
   sampayuttavāropi nava pañhā kātabbā rūpaṃ natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 295-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5999              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5999              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=506&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=506              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]