ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Paccayavāro
   [534]  Ganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  ganthasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  ganthavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  ganthavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Ganthavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhe
paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ... vatthuṃ
paccayā  ganthavippayuttā  khandhā  .  ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā
ganthasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā
ganthasampayuttā  khandhā  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paccayā sampayuttakā
khandhā paṭighaṃ paccayā sampayuttakā khandhā.
   {534.1}  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  ganthasampayutto  ca
ganthavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: vatthuṃ paccayā
ganthasampayuttā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paccayā  sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ paṭighaṃ paccayā sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vatthuṃ paccayā
diṭṭhigatavippayuttā khandhā ca lobho ca vatthuṃ paccayā domanassasahagatā
khandhā ca paṭighañca.
   {534.2}      Ganthasampayuttañca     ganthavippayuttañca
dhammaṃ    paccayā    ganthasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  ganthasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  lobhañca paccayā tayo khandhā dve khandhe ...
Domanassasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭighañca  paccayā  tayo
khandhā dve khandhe ....
   {534.3}      Ganthasampayuttañca     ganthavippayuttañca
dhammaṃ  paccayā  ganthavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Ganthasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   domanassasahagate   khandhe   ca   paṭighañca   paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā lobho domanassasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā paṭighaṃ.
   {534.4}  Ganthasampayuttañca  ganthavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā
ganthasampayutto  ca ganthavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
ganthasampayuttaṃ   ekaṃ   khandhañca   vatthuñca   paccayā   tayo
khandhā  dve  khandhe  ... ganthasampayutte khandhe ca mahābhūte ca
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ
khandhañca  lobhañca  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe  ...  domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca paṭighañca paccayā
tayo   khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...
Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
lobho  ca dve khandhe ... domanassasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā paṭighañca dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [535]  Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sabbattha  nava  vipāke ekaṃ āhāre nava
avigate nava.
   [536]  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  ganthavippayutto dhammo
Uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ ganthavippayuttaṃ ... ahetukapaṭisandhi
yāva   asaññasattā   cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukā ganthavippayuttā
khandhā    vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate   khandhe   ca
vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
            Saṅkhittaṃ.
   [537]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  .  saṅkhittaṃ  .  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
satta  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  cattāri
navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  cha  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [538]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā nava
evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [539] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
        Nissayavāropi paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 313-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6377              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6377              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=534&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=534              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]