ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Paccayavaro
   [534]  Ganthasampayuttam  dhammam  paccaya  ganthasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  paticcasadisa  .  ganthavippayuttam
dhammam  paccaya  ganthavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Ganthavippayuttam  ekam  khandham  paccaya  ...  patisandhikkhane  khandhe
paccaya  vatthu  vatthum  paccaya  khandha  ekam mahabhutam ... vatthum
paccaya  ganthavippayutta  khandha  .  ganthavippayuttam  dhammam  paccaya
ganthasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vatthum  paccaya
ganthasampayutta  khandha  ditthigatavippayuttam  lobham  paccaya sampayuttaka
khandha patigham paccaya sampayuttaka khandha.
   {534.1}  Ganthavippayuttam  dhammam  paccaya  ganthasampayutto  ca
ganthavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: vatthum paccaya
ganthasampayutta  khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam
ditthigatavippayuttam  lobham  paccaya  sampayuttaka khandha cittasamutthananca
rupam patigham paccaya sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam vatthum paccaya
ditthigatavippayutta khandha ca lobho ca vatthum paccaya domanassasahagata
khandha ca patighanca.
   {534.2}      Ganthasampayuttanca     ganthavippayuttanca
dhammam    paccaya    ganthasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  ganthasampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  dve  khandhe  ...  ditthigatavippayuttalobhasahagatam ekam
khandhanca  vatthunca  lobhanca paccaya tayo khandha dve khandhe ...
Domanassasahagatam  ekam  khandhanca  vatthunca  patighanca  paccaya  tayo
khandha dve khandhe ....
   {534.3}      Ganthasampayuttanca     ganthavippayuttanca
dhammam  paccaya  ganthavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Ganthasampayutte  khandhe  ca  mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam
ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca lobhanca paccaya cittasamutthanam
rupam   domanassasahagate   khandhe   ca   patighanca   paccaya
cittasamutthanam  rupam  ditthigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya lobho domanassasahagate khandhe ca vatthunca paccaya patigham.
   {534.4}  Ganthasampayuttanca  ganthavippayuttanca  dhammam  paccaya
ganthasampayutto  ca ganthavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
ganthasampayuttam   ekam   khandhanca   vatthunca   paccaya   tayo
khandha  dve  khandhe  ... ganthasampayutte khandhe ca mahabhute ca
paccaya   cittasamutthanam   rupam  ditthigatavippayuttalobhasahagatam  ekam
khandhanca  lobhanca  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve  khandhe  ...  domanassasahagatam ekam khandhanca patighanca paccaya
tayo   khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...
Ditthigatavippayuttalobhasahagatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
lobho  ca dve khandhe ... domanassasahagatam ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha patighanca dve khandhe .... Sankhittam.
   [535]  Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sabbattha  nava  vipake ekam ahare nava
avigate nava.
   [536]  Ganthavippayuttam  dhammam  paccaya  ganthavippayutto dhammo
Uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam ganthavippayuttam ... ahetukapatisandhi
yava   asannasatta   cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam
kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka ganthavippayutta
khandha    vicikicchasahagate   uddhaccasahagate   khandhe   ca
vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
            Sankhittam.
   [537]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare  tini  .  sankhittam  .  naupanissaye  tini  napurejate
satta  napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  cattari
navipake  nava  naahare  ekam  naindriye  ekam najhane ekam
namagge  ekam  nasampayutte  tini  navippayutte  cha  nonatthiya
tini novigate tini.
   [538]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
evam ganetabbam.
   [539] Nahetupaccaya arammane ekam ... Avigate ekam.
        Nissayavaropi paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 313-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6377&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6377&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=534&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=534              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]