ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [540]  Ganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  ganthasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ganthasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo
khandhā dve khandhe ... . ganthasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthavippayutto
Dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate
khandhe   saṃsaṭṭho   lobho   domanassasahagate  khandhe  saṃsaṭṭhaṃ
paṭighaṃ . ganthasampayuttaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ganthasampayutto ca ganthavippayutto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ
ekaṃ   khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  lobho  ca  dve
khandhe  ...  domanassasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā
paṭighañca dve khandhe ....
   {540.1}  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  ganthavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   ganthavippayuttaṃ   ekaṃ
khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi. Ganthavippayuttaṃ
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  ganthasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
diṭṭhigatavippayuttaṃ   lobhaṃ   saṃsaṭṭhā   sampayuttakā   khandhā
paṭighaṃ saṃsaṭṭhā sampayuttakā khandhā . ganthasampayuttañca ganthavippayuttañca
dhammaṃ    saṃsaṭṭho    ganthasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  lobhañca
saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  domanassasahagataṃ ekaṃ
khandhañca paṭighañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ....
            Saṅkhittaṃ.
   [541]  Hetuyā  cha ārammaṇe cha adhipatiyā cha sabbattha cha
vipāke ekaṃ āhāre cha avigate cha.
   [542]  Ganthavippayuttaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  ganthavippayutto dhammo
Uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ ganthavippayuttaṃ ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vicikicchāsahagate     uddhaccasahagate    khandhe    saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [543]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  cha  napurejāte  cha
napacchājāte  cha  naāsevane  cha  nakamme  cattāri navipāke cha
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte cha.
   [544] Hetupaccayā naadhipatiyā cha ... Napurejāte cha napacchājāte
cha naāsevane cha nakamme cattāri navipāke cha navippayutte cha.
   [545]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
avigate ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 316-318. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6439              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6439              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=540&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=540              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]