ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Ganthaganthasampayuttadukam
              paticcavaro
   [567]  Ganthancevaganthasampayuttanca  dhammam  paticca  ganthoceva-
ganthasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  silabbataparamasam
kayagantham  paticca  abhijjha  kayagantho  abhijjha  kayagantham  paticca
silabbataparamaso  kayagantho  idamsaccabhinivesam  kayagantham  paticca
abhijjha  kayagantho  abhijjha  kayagantham  paticca  idamsaccabhiniveso
kayagantho.
   {567.1}   Ganthancevaganthasampayuttanca   dhammam   paticca
ganthasampayuttocevanocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ganthe
paticca  sampayuttaka khandha . ganthancevaganthasampayuttanca dhammam paticca
ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhamma
Uppajjanti  hetupaccaya:  silabbataparamasam  kayagantham paticca abhijjha
kayagantho sampayuttaka ca khandha cakkam.
   {567.2}   Ganthasampayuttancevanocagantham   dhammam   paticca
ganthasampayuttocevanocagantho   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
ganthasampayuttancevanocagantham  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  ...  .  ganthasampayuttancevanocagantham  dhammam  paticca
ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
ganthasampayuttecevanocaganthe khandhe paticca gantha.
   {567.3}   Ganthasampayuttancevanocagantham   dhammam   paticca
ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  ganthasampayuttancevanocagantham  ekam  khandham
paticca tayo khandha gantha ca dve khandhe .... Ganthancevaganthasampayuttanca
ganthasampayuttancevanocaganthanca  dhammam  paticca  ganthocevaganthasampayuttoca
dhammo uppajjati hetupaccaya: ganthe ca sampayuttake ca khandhe paticca gantha.
   {567.4}   Ganthancevaganthasampayuttanca   ganthasampayuttanceva-
nocaganthanca    dhammam   paticca   ganthasampayuttocevanocagantho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ganthasampayuttancevanocagantham
ekam khandhanca ganthe ca paticca tayo khandha dve khandhe ... .
Ganthancevaganthasampayuttanca    ganthasampayuttancevanocaganthanca   dhammam
paticca  ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca
dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:   ganthasampayuttancevanocagantham
Ekam  khandhanca  silabbataparamasam  kayaganthanca  paticca  tayo khandha
abhijjha kayagantho ca dve khandhe ... Cakkam bandhitabbam.
            Sankhittam.
   [568]  Hetuya  nava  arammane  nava  sabbattha  nava
kamme nava ahare nava avigate nava.
   [569]    Ganthancevaganthasampayuttanca    dhammam   paticca
ganthocevaganthasampayuttoca dhammo uppajjati naadhipatipaccaya:. Sankhittam.
         Idha nahetupaccayo natthi.
   [570]  Naadhipatiya  nava  napurejate nava napacchajate nava
naasevane nava nakamme tini navipake nava navippayutte nava.
   Evam itare dve gananapi sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi
samsatthavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 341-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6954&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6954&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=567&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=567              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]