ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

   [570]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
            Pañhāvāro
   [571]   Ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo  ganthassaceva-
ganthasampayuttassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthāceva-
ganthasampayuttāca hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo.
Ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo   ganthasampayuttassacevanocaganthassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthācevaganthasampayuttāca  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Ganthocevaganthasampayuttoca
dhammo   ganthassacevaganthasampayuttassaca  ganthasampayuttassacevanocaganthassa
Ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthācevaganthasampayuttāca
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca hetupaccayena paccayo.
   {571.1}     Ganthasampayuttocevanocagantho     dhammo
ganthasampayuttassacevanocaganthassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
ganthasampayuttācevanocaganthā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  ganthasampayuttocevanocagantho  dhammo
ganthassacevaganthasampayuttassaca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
ganthasampayuttācevanocaganthā   hetū   sampayuttakānaṃ   ganthānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   {571.2}  Ganthasampayuttocevanocagantho dhammo ganthassacevagantha-
sampayuttassaca   ganthasampayuttassacevanocaganthassa   ca   dhammassa
hetupaccayena   paccayo:   ganthasampayuttācevanocaganthā   hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  ganthānañca  hetupaccayena  paccayo .
Ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
ganthassacevaganthasampayuttassaca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
ganthācevaganthasampayuttāca   ganthasampayuttācevanocaganthā  ca  hetū
sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {571.3}   Ganthocevaganthasampayuttoca   ganthasampayuttoceva
nocagantho    ca    dhammā    ganthasampayuttassacevanocaganthassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthācevaganthasampayuttāca  ganthasampayuttā-
cevanocaganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
Ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
Ganthassacevaganthasampayuttassaca   ganthasampayuttassacevanocaganthassa   ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   ganthācevaganthasampayuttāca
ganthasampayuttācevanocaganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca
hetupaccayena paccayo.
   [572] Ganthocevaganthasampayuttoca dhammo ganthassacevaganthasampayuttassaca
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   ganthe   ārabbha
ganthā   uppajjanti   .   mūlaṃ  kātabbaṃ  ganthe  ārabbha
ganthasampayuttācevanocaganthā khandhā uppajjanti . mūlaṃ kātabbaṃ ganthe
ārabbha  ganthā  ca  ganthasampayuttā  ca  khandhā  uppajjanti .
Ganthasampayuttocevanocagantho   dhammo  ganthasampayuttassacevanocaganthassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ganthasampayuttecevanocaganthe
khandhe  ārabbha  ganthasampayuttācevanocaganthā  khandhā  uppajjanti .
Mūlaṃ  kātabbaṃ  ganthasampayuttecevanocaganthe  khandhe  ārabbha  ganthā
uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  ganthasampayuttecevanocaganthe  khandhe
ārabbha  ganthā  ca  ganthasampayuttā ca khandhā uppajjanti . evaṃ
itarepi  tīṇi  pañhā  kātabbā  .  ārammaṇasadisāyeva adhipatiyāpi
anantarepi upanissayepi. Vibhaṅgo natthi.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 343-345. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6995              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6995              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=571&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=571              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com