ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [571]   Ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo  ganthassaceva-
ganthasampayuttassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthāceva-
ganthasampayuttāca hetū sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo.
Ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo   ganthasampayuttassacevanocaganthassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthācevaganthasampayuttāca  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Ganthocevaganthasampayuttoca
dhammo   ganthassacevaganthasampayuttassaca  ganthasampayuttassacevanocaganthassa
Ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  ganthācevaganthasampayuttāca
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca hetupaccayena paccayo.
   {571.1}     Ganthasampayuttocevanocagantho     dhammo
ganthasampayuttassacevanocaganthassa   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
ganthasampayuttācevanocaganthā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  ganthasampayuttocevanocagantho  dhammo
ganthassacevaganthasampayuttassaca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
ganthasampayuttācevanocaganthā   hetū   sampayuttakānaṃ   ganthānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   {571.2}  Ganthasampayuttocevanocagantho dhammo ganthassacevagantha-
sampayuttassaca   ganthasampayuttassacevanocaganthassa   ca   dhammassa
hetupaccayena   paccayo:   ganthasampayuttācevanocaganthā   hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  ganthānañca  hetupaccayena  paccayo .
Ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
ganthassacevaganthasampayuttassaca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
ganthācevaganthasampayuttāca   ganthasampayuttācevanocaganthā  ca  hetū
sampayuttakānaṃ ganthānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {571.3}   Ganthocevaganthasampayuttoca   ganthasampayuttoceva
nocagantho    ca    dhammā    ganthasampayuttassacevanocaganthassa
hetupaccayena  paccayo:  ganthācevaganthasampayuttāca  ganthasampayuttā-
cevanocaganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
Ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
Ganthassacevaganthasampayuttassaca   ganthasampayuttassacevanocaganthassa   ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   ganthācevaganthasampayuttāca
ganthasampayuttācevanocaganthā ca hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ganthānañca
hetupaccayena paccayo.
   [572] Ganthocevaganthasampayuttoca dhammo ganthassacevaganthasampayuttassaca
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   ganthe   ārabbha
ganthā   uppajjanti   .   mūlaṃ  kātabbaṃ  ganthe  ārabbha
ganthasampayuttācevanocaganthā khandhā uppajjanti . mūlaṃ kātabbaṃ ganthe
ārabbha  ganthā  ca  ganthasampayuttā  ca  khandhā  uppajjanti .
Ganthasampayuttocevanocagantho   dhammo  ganthasampayuttassacevanocaganthassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ganthasampayuttecevanocaganthe
khandhe  ārabbha  ganthasampayuttācevanocaganthā  khandhā  uppajjanti .
Mūlaṃ  kātabbaṃ  ganthasampayuttecevanocaganthe  khandhe  ārabbha  ganthā
uppajjanti  .  mūlaṃ  kātabbaṃ  ganthasampayuttecevanocaganthe  khandhe
ārabbha  ganthā  ca  ganthasampayuttā ca khandhā uppajjanti . evaṃ
itarepi  tīṇi  pañhā  kātabbā  .  ārammaṇasadisāyeva adhipatiyāpi
anantarepi upanissayepi. Vibhaṅgo natthi.
   [573]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
Tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge
nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   Arūpaṃyeva  paccayaṃ  .  ekekassa  tīṇi  tīṇi  kātabbā .
Ārammaṇañca  sahajātañca  upanissayañca  navasupi  parivattetabbaṃ .
Evaṃ pañhāvārepi sabbaṃ kātabbaṃ.
         Ganthaganthasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 343-346. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6999              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6999              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=571&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=74              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=571              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]