ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

               Nivaranadukam
              paticcavaro
   [576]  Nivaranam  dhammam  paticca  nivarano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  kamacchandanivaranam  paticca  thinamiddhanivaranam  uddhaccanivaranam
avijjanivaranam  kamacchandanivaranam  paticca  uddhaccanivaranam  avijjanivaranam
byapadanivaranam    paticca    thinamiddhanivaranam    uddhaccanivaranam
avijjanivaranam  byapadanivaranam  paticca  uddhaccanivaranam  avijjanivaranam
byapadanivaranam    paticca    thinamiddhanivaranam    uddhaccanivaranam
kukkuccanivaranamavijjanivaranam   byapadanivaranam   paticca  uddhaccanivaranam
kukkuccanivaranam    avijjanivaranam    vicikicchanivaranam    paticca
uddhaccanivaranam  uddhaccanivaranam  paticca  avijjanivaranam  .  nivaranam
dhammam  paticca  nonivarano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nivarane
Paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam.
   {576.1} Nivaranam dhammam paticca nivarano ca nonivarano ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  kamacchandanivaranam  paticca  thinamiddhanivaranam
uddhaccanivaranam  avijjanivaranam  sampayuttaka  ca khandha cittasamutthananca
rupam  cakkam  .  nonivaranam dhammam paticca nonivarano dhammo uppajjati
hetupaccaya: nonivaranam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthanam
rupam  patisandhi  .  nonivaranam dhammam paticca nivarano dhammo uppajjati
hetupaccaya: nonivarane khandhe paticca nivarana.
   {576.2} Nonivaranam dhammam paticca nivarano ca nonivarano ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  nonivaranam ekam khandham paticca tayo khandha
nivarana  ca  cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... . nivarananca
nonivarananca  dhammam  paticca  nivarano  dhammo uppajjati hetupaccaya:
kamacchandanivarananca  sampayuttake  ca  khandhe  paticca  thinamiddhanivaranam
uddhaccanivaranam avijjanivaranam cakkam.
   {576.3} Nivarananca nonivarananca dhammam paticca nonivarano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nonivaranam  ekam  khandhanca nivarananca paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . nivarananca
nonivarananca dhammam paticca nivarano ca nonivarano ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  nonivaranam  ekam  khandhanca  kamacchandanivarananca  paticca
tayo  khandha  thinamiddhanivaranam uddhaccanivaranam avijjanivaranam dve khandhe
... Cakkam. Sankhittam.
   [577]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sabbattha  nava  vipake  ekam
ahare nava avigate nava.
   [578]  Nivaranam  dhammam  paticca  nivarano  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchanivaranam  paticca  avijjanivaranam  uddhaccanivaranam
paticca  avijjanivaranam  .  nonivaranam  dhammam  paticca  nonivarano
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  nonivaranam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...
Ahetukapatisandhi  yava  asannasatta  .  nonivaranam  dhammam  paticca
nivarano   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya:  vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe paticca avijjanivaranam . nivarananca nonivarananca
dhammam   paticca   nivarano   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
vicikicchanivarananca  sampayuttake  ca  khandhe  paticca  avijjanivaranam
uddhaccanivarananca sampayuttake ca khandhe paticca avijjanivaranam.
   [579]  Nivaranam  dhammam  paticca  nonivarano  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:   nivarane  paticca  cittasamutthanam  rupam  .
Nonivaranam dhammam paticca nonivarano dhammo uppajjati naarammanapaccaya:
nonivarane   khandhe   paticca   cittasamutthanam   rupam   yava
asannasatta  .  nivarananca  nonivarananca  dhammam  paticca  nonivarano
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  nivarane  ca  sampayuttake ca
Khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  . sankhittam . naadhipatipaccaya:
naanantarapaccaya:     nasamanantarapaccaya:    naannamannapaccaya:
naupanissayapaccaya:.
   [580]  Nivaranam  dhammam  paticca  nivarano  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe  kamacchandanivaranam  paticca  thinamiddhanivaranam
uddhaccanivaranam   avijjanivaranam   arupe  kamacchandanivaranam  paticca
uddhaccanivaranam   avijjanivaranam   arupe   vicikicchanivaranam  paticca
uddhaccanivaranam  avijjanivaranam arupe uddhaccanivaranam paticca avijjanivaranam
nivaranam  .  nivaranam  dhammam  paticca  nonivarano  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe  nivarane  paticca  sampayuttaka  khandha
nivarane  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  avasesa panha sabbepi
vittharetabba arupam pathamam katabbam rupam paccha yatha labbhati.
   {580.1}  Nivarananca nonivarananca dhammam paticca nivarano dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  nonivarane  khandhe  ca
kamacchandanivarananca  paticca  thinamiddhanivaranam  uddhaccanivaranam  cakkam .
Nivarananca  nonivarananca  dhammam  paticca  nonivarano  dhammo uppajjati
napurejatapaccaya: arupe nonivaranam ekam khandhanca nivarane ca paticca
tayo khandha dve khandhe ... nivarane ca sampayuttake ca khandhe paticca
cittasamutthanam  rupam  nivarane  ca  mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  .  nivarananca  nonivarananca  dhammam  paticca  nivarano  ca
Nonivarano  ca  dhamma  uppajjanti  napurejatapaccaya:  arupe
nonivaranam  ekam  khandhanca  kamacchandanivarananca  paticca  tayo khandha
thinamiddhanivaranam uddhaccanivaranam avijjanivaranam cakkam. Sankhittam.
   [581]  Nahetuya  cattari  naarammane  tini  naadhipatiya
nava  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava   nakamme   tini   navipake   nava  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini.
   [582] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava.
            Sankhittam.
   [583]  Nahetupaccaya  arammane  cattari ... magge tini
avigate cattari.
       Sahajatavaropi evam vittharetabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 347-351. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7073&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7073&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=576&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=77              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=576              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]