ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavāro
   [584]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ paccayā nonīvaraṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  vatthuṃ
paccayā  nonīvaraṇā  khandhā  .  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ paccayā nīvaraṇo
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nonīvaraṇe  khandhe  paccayā
nīvaraṇā vatthuṃ paccayā nīvaraṇā.
   {584.1} Nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paccayā nīvaraṇo ca nonīvaraṇo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā: nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā
nīvaraṇā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Vatthuṃ paccayā nīvaraṇā
ca  sampayuttakā  ca khandhā . nīvaraṇañca nonīvaraṇañca dhammaṃ paccayā
nīvaraṇo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  kāmacchandanīvaraṇañca
sampayuttake  ca  khandhe  paccayā  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ
avijjānīvaraṇaṃ   cakkaṃ   kāmacchandanīvaraṇañca   vatthuñca   paccayā
thīnamiddhanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ cakkaṃ.
   {584.2}  Nīvaraṇañca  nonīvaraṇañca  dhammaṃ  paccayā nonīvaraṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nonīvaraṇaṃ ekaṃ khandhañca nīvaraṇe ca
paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Nīvaraṇe
ca  vatthuñca paccayā sampayuttakā khandhā nīvaraṇe ca sampayuttake ca
khandhe  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ nīvaraṇe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {584.3}  Nīvaraṇañca  nonīvaraṇañca  dhammaṃ paccayā nīvaraṇo ca
nonīvaraṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  nonīvaraṇaṃ  ekaṃ
khandhañca  kāmacchandanīvaraṇañca  paccayā  tayo  khandhā  thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ avijjānīvaraṇaṃ dve khandhe ... cakkaṃ kāmacchandanīvaraṇañca
vatthuñca     paccayā     thīnamiddhanīvaraṇaṃ     uddhaccanīvaraṇaṃ
Avijjānīvaraṇaṃ sampayuttakā ca khandhā cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [585]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  sabbattha  nava
vipāke ekaṃ avigate nava.
   [586]  Nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:    vicikicchānīvaraṇaṃ    paccayā    avijjānīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇaṃ  paccayā  avijjānīvaraṇaṃ  .  nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ paccayā
nonīvaraṇo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nonīvaraṇaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  ...  yāva asaññasattā vatthuṃ paccayā ahetukā nonīvaraṇā
khandhā.
   {586.1}  Nonīvaraṇaṃ  dhammaṃ paccayā nīvaraṇo dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
avijjānīvaraṇaṃ  vatthuṃ  paccayā avijjānīvaraṇaṃ . nīvaraṇañca nonīvaraṇañca
dhammaṃ   paccayā   nīvaraṇo  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
vicikicchānīvaraṇañca  sampayuttake  ca  khandhe  paccayā  avijjānīvaraṇaṃ
uddhaccanīvaraṇañca  sampayuttake  khandhe  ca  paccayā  avijjānīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇañca  vatthuñca  paccayā  avijjānīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇañca
vatthuñca paccayā avijjānīvaraṇaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [587]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
Nava   nakamme   tīṇi   navipāke   nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [588] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [589] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
samanantare cattāri magge tīṇi avigate cattāri.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 351-354. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7160              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7160              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=584&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=584              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]