ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [584]  Nivaranam  dhammam  paccaya  nivarano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  nonivaranam  dhammam paccaya nonivarano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nonivaranam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  yava  ajjhattika  mahabhuta  vatthum
paccaya  nonivarana  khandha  .  nonivaranam  dhammam paccaya nivarano
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nonivarane  khandhe  paccaya
nivarana vatthum paccaya nivarana.
   {584.1} Nonivaranam dhammam paccaya nivarano ca nonivarano ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya: nonivaranam ekam khandham paccaya tayo khandha
nivarana ca cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Vatthum paccaya nivarana
ca  sampayuttaka  ca khandha . nivarananca nonivarananca dhammam paccaya
nivarano   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  kamacchandanivarananca
sampayuttake  ca  khandhe  paccaya  thinamiddhanivaranam  uddhaccanivaranam
avijjanivaranam   cakkam   kamacchandanivarananca   vatthunca   paccaya
thinamiddhanivaranam avijjanivaranam cakkam.
   {584.2}  Nivarananca  nonivarananca  dhammam  paccaya nonivarano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nonivaranam ekam khandhanca nivarane ca
paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Nivarane
ca  vatthunca paccaya sampayuttaka khandha nivarane ca sampayuttake ca
khandhe  paccaya cittasamutthanam rupam nivarane ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam.
   {584.3}  Nivarananca  nonivarananca  dhammam paccaya nivarano ca
nonivarano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nonivaranam  ekam
khandhanca  kamacchandanivarananca  paccaya  tayo  khandha  thinamiddhanivaranam
uddhaccanivaranam avijjanivaranam dve khandhe ... cakkam kamacchandanivarananca
vatthunca     paccaya     thinamiddhanivaranam     uddhaccanivaranam
Avijjanivaranam sampayuttaka ca khandha cakkam. Sankhittam.
   [585]  Hetuya  nava  arammane  nava  sabbattha  nava
vipake ekam avigate nava.
   [586]  Nivaranam  dhammam  paccaya  nivarano  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:    vicikicchanivaranam    paccaya    avijjanivaranam
uddhaccanivaranam  paccaya  avijjanivaranam  .  nonivaranam  dhammam paccaya
nonivarano  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  nonivaranam
ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  ...  yava asannasatta vatthum paccaya ahetuka nonivarana
khandha.
   {586.1}  Nonivaranam  dhammam paccaya nivarano dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya
avijjanivaranam  vatthum  paccaya avijjanivaranam . nivarananca nonivarananca
dhammam   paccaya   nivarano  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
vicikicchanivarananca  sampayuttake  ca  khandhe  paccaya  avijjanivaranam
uddhaccanivarananca  sampayuttake  khandhe  ca  paccaya  avijjanivaranam
vicikicchanivarananca  vatthunca  paccaya  avijjanivaranam  uddhaccanivarananca
vatthunca paccaya avijjanivaranam. Sankhittam.
   [587]  Nahetuya  cattari  naarammane  tini  naadhipatiya
nava  naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
Nava   nakamme   tini   navipake   nava  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte nava nonatthiya tini novigate tini.
   [588] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava.
            Sankhittam.
   [589] Nahetupaccaya arammane cattari ... Anantare cattari
samanantare cattari magge tini avigate cattari.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 351-354. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7160&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7160&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=584&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=78              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=584              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]