ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavāro
   [617]  Nīvaraṇasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ
paccayā nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nīvaraṇavippayuttaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve khandhe ... paṭisandhi ekaṃ mahābhūtaṃ vatthuṃ paccayā nīvaraṇavippayuttā
khandhā   .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  nīvaraṇasampayuttā
khandhā   .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
ca   nīvaraṇavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
vatthuṃ paccayā nīvaraṇasampayuttā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ.
   {617.1}   Nīvaraṇasampayuttañca   nīvaraṇavippayuttañca   dhammaṃ
paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nīvaraṇasampayuttaṃ
sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve
khandhe  ...  .  nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paccayā
nīvaraṇavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇasampayutte
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Nīvaraṇasampayuttañca
nīvaraṇavippayuttañca    dhammaṃ    paccayā    nīvaraṇasampayutto
ca   nīvaraṇavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
dve  khandhe ... nīvaraṇasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [618]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  nava
anantare cattāri .pe. Vipāke ekaṃ avigate nava.
   [619]  Nīvaraṇasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe  paccayā  avijjanīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā
nīvaraṇavippayutto   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:  ahetukaṃ
nīvaraṇavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   yāva   asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukā nīvaraṇavippayuttā
Khandhā   .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  nīvaraṇasampayuttañca  nīvaraṇavippayuttañca
dhammaṃ    paccayā    nīvaraṇasampayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [620] Nahetuyā cattāri naārammaṇe tīṇi .pe. napurejāte
cattāri  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  cattāri
navipāke  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
  Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 368-370. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7504              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7504              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=617&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]