ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [617]  Nivaranasampayuttam  dhammam  paccaya  nivaranasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nivaranavippayuttam  dhammam
paccaya nivaranavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: nivaranavippayuttam
ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve khandhe ... patisandhi ekam mahabhutam vatthum paccaya nivaranavippayutta
khandha   .  nivaranavippayuttam  dhammam  paccaya  nivaranasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vatthum  paccaya  nivaranasampayutta
khandha   .  nivaranavippayuttam  dhammam  paccaya  nivaranasampayutto
ca   nivaranavippayutto   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
vatthum paccaya nivaranasampayutta khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam
Rupam.
   {617.1}   Nivaranasampayuttanca   nivaranavippayuttanca   dhammam
paccaya nivaranasampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: nivaranasampayuttam
sampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve
khandhe  ...  .  nivaranasampayuttanca nivaranavippayuttanca dhammam paccaya
nivaranavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nivaranasampayutte
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. Nivaranasampayuttanca
nivaranavippayuttanca    dhammam    paccaya    nivaranasampayutto
ca   nivaranavippayutto   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
nivaranasampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha
dve  khandhe ... nivaranasampayutte khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam. Sankhittam.
   [618]  Hetuya  nava  arammane  cattari  adhipatiya  nava
anantare cattari .pe. Vipake ekam avigate nava.
   [619]  Nivaranasampayuttam  dhammam  paccaya  nivaranasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe  paccaya  avijjanivaranam  .  nivaranavippayuttam  dhammam  paccaya
nivaranavippayutto   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya:  ahetukam
nivaranavippayuttam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha cittasamutthananca
rupam   yava   asannasatta  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam
kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka nivaranavippayutta
Khandha   .  nivaranavippayuttam  dhammam  paccaya  nivaranasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vatthum  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .  nivaranasampayuttanca  nivaranavippayuttanca
dhammam    paccaya    nivaranasampayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca vatthunca
paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. Sankhittam.
   [620] Nahetuya cattari naarammane tini .pe. napurejate
cattari  napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  cattari
navipake  nava  nasampayutte  tini  navippayutte  dve  nonatthiya
tini novigate tini.
  Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 368-370. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7504&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7504&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=617&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]