ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Nīvaraṇanīvaraṇiyadukaṃ
              paṭiccavāro
   [641] Nīvaraṇañcevanīvaraṇiyañca dhammaṃ paṭicca nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   kāmacchandanīvaraṇaṃ   paṭicca
thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccanīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇaṃ  .  evaṃ sabbe gaṇanā
vibhajitabbā. Nīvaraṇadukasadisā ninnānākaraṇā.
             Pañhāvāro
   [642]   Nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca   dhammo   nīvaraṇassaceva
nīvaraṇiyassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca
hetū sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ hetupaccayena paccayo. Nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca
Dhammo nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Nīvaraṇoceva-
nīvaraṇiyoca  dhammo nīvaraṇassacevanīvaraṇiyassaca nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa
ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca
hetū   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  nīvaraṇānañca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   hetupaccayena   paccayo   .  nīvaraṇiyocevanocanīvaraṇo
dhammo   nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:  nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 381-382. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7769              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7769              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=642&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=642              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com