ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Pañhāvāro
   [642]   Nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca   dhammo   nīvaraṇassaceva
nīvaraṇiyassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca
hetū sampayuttakānaṃ nīvaraṇānaṃ hetupaccayena paccayo. Nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca
Dhammo nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Nīvaraṇoceva-
nīvaraṇiyoca  dhammo nīvaraṇassacevanīvaraṇiyassaca nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa
ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  nīvaraṇācevanīvaraṇiyāca
hetū   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  nīvaraṇānañca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   hetupaccayena   paccayo   .  nīvaraṇiyocevanocanīvaraṇo
dhammo   nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:  nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhi.
   [643]  Nīvaraṇocevanīvaraṇiyoca  dhammo  nīvaraṇassacevanīvaraṇiyassaca
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   nīvaraṇe   ārabbha
nīvaraṇā  uppajjanti  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  nīvaraṇe  ārabbha
nīvaraṇiyācevanocanīvaraṇā  khandhā uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ nīvaraṇe
ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttā ca khandhā uppajjanti. Nīvaraṇiyoceva-
nocanīvaraṇo   dhammo   nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā
taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo diṭṭhi
vicikicchā  uddhaccaṃ  domanassaṃ  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni  ...
Jhānā  ...  ariyā  gotrabhuṃ  paccavekkhanti vodānaṃ ... pahīne
Kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe samudāciṇṇe ... Cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  ...  nīvaraṇiyecevanocanīvaraṇe khandhe aniccato ... vipassati
assādeti  abhinandati  .pe. domanassaṃ ... dibbena cakkhunā ...
Yāva āvajjanā tāva kātabbā.
   {643.1} Nīvaraṇiyocevanocanīvaraṇo dhammo nīvaraṇassacevanīvaraṇiyassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nīvaraṇiyecevanocanīvaraṇe
khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo diṭṭhi vicikicchā uddhaccaṃ
domanassaṃ  uppajjati . nīvaraṇiyocevanocanīvaraṇo dhammo nīvaraṇassaceva-
nīvaraṇiyassaca  nīvaraṇiyassacevanocanīvaraṇassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā
... cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nīvaraṇiyecevanocanīvaraṇe khandhe assādeti
abhinandati taṃ ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakāca khandhā uppajjanti .
Evaṃ itarepi tīṇi kātabbā . ārammaṇasadisā adhipati . Purejātampi
ārammaṇasadisaṃ  .  upanissayepi lokuttaraṃ na kātabbaṃ . saṅkhittaṃ .
Evaṃ vitthāretabbaṃ. Yathā nīvaraṇadukaṃ evaṃ paccavekkhitvā kātabbaṃ.
         Nīvaraṇanīvaraṇiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 381-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7775              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7775              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=642&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=642              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]