ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Panhavaro
   [642]   Nivaranocevanivaraniyoca   dhammo   nivaranassaceva
nivaraniyassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nivaranacevanivaraniyaca
hetu sampayuttakanam nivarananam hetupaccayena paccayo. Nivaranocevanivaraniyoca
Dhammo nivaraniyassacevanocanivaranassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nivaranacevanivaraniyaca  hetu  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo. Nivaranoceva-
nivaraniyoca  dhammo nivaranassacevanivaraniyassaca nivaraniyassacevanocanivaranassa
ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  nivaranacevanivaraniyaca
hetu   sampayuttakanam  khandhanam  nivaranananca  cittasamutthanananca
rupanam   hetupaccayena   paccayo   .  nivaraniyocevanocanivarano
dhammo   nivaraniyassacevanocanivaranassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:  nivaraniyacevanocanivarana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [643]  Nivaranocevanivaraniyoca  dhammo  nivaranassacevanivaraniyassaca
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:   nivarane   arabbha
nivarana  uppajjanti  .  mulam  pucchitabbam  nivarane  arabbha
nivaraniyacevanocanivarana  khandha uppajjanti . mulam pucchitabbam nivarane
arabbha nivarana ca sampayutta ca khandha uppajjanti. Nivaraniyoceva-
nocanivarano   dhammo   nivaraniyassacevanocanivaranassa   dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam katva
tam  paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago ditthi
vicikiccha  uddhaccam  domanassam  uppajjati  pubbe  sucinnani  ...
Jhana  ...  ariya  gotrabhum  paccavekkhanti vodanam ... pahine
Kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe samudacinne ... Cakkhum ...
Vatthum  ...  nivaraniyecevanocanivarane khandhe aniccato ... vipassati
assadeti  abhinandati  .pe. domanassam ... dibbena cakkhuna ...
Yava avajjana tava katabba.
   {643.1} Nivaraniyocevanocanivarano dhammo nivaranassacevanivaraniyassaca
dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ...
Pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Nivaraniyecevanocanivarane
khandhe assadeti abhinandati tam arabbha rago ditthi vicikiccha uddhaccam
domanassam  uppajjati . nivaraniyocevanocanivarano dhammo nivaranassaceva-
nivaraniyassaca  nivaraniyassacevanocanivaranassa ca dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe sucinnani ... Jhana
... cakkhum ... vatthum ... nivaraniyecevanocanivarane khandhe assadeti
abhinandati tam arabbha nivarana ca sampayuttakaca khandha uppajjanti .
Evam itarepi tini katabba . arammanasadisa adhipati . Purejatampi
arammanasadisam  .  upanissayepi lokuttaram na katabbam . sankhittam .
Evam vittharetabbam. Yatha nivaranadukam evam paccavekkhitva katabbam.
         Nivarananivaraniyadukam nitthitam.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 381-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7775&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7775&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=642&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=642              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]