ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [650]      Nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca     dhammo
Nīvaraṇassacevanīvaraṇasampayuttassaca   dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttāca   hetū   sampayuttakānaṃ   nīvaraṇānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca  dhammo
nīvaraṇasampayuttassacevanocanīvaraṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttāca   hetū   nīvaraṇasampayuttānaṃ   khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca  dhammo
nīvaraṇassacevanīvaraṇasampayuttassaca  nīvaraṇasampayuttassacevanocanīvaraṇassa  ca
dhammassa   hetupaccayena   paccayo:   nīvaraṇācevanīvaraṇasampayuttāca
hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ nīvaraṇānañca hetupaccayena paccayo.
   [651]      Nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca     dhammo
nīvaraṇassacevanīvaraṇasampayuttassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
nīvaraṇe ārabbha nīvaraṇā uppajjanti . mūlaṃ pucchitabbaṃ nīvaraṇe ārabbha
nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā   khandhā   uppajjanti   .  mūlaṃ
pucchitabbaṃ  nīvaraṇe  ārabbha  nīvaraṇā  ca  sampayuttakā  ca khandhā
uppajjanti    .    nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo    dhammo
nīvaraṇasampayuttassacevanocanīvaraṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo:
nīvaraṇasampayuttecevanocanīvaraṇe  khandhe  ārabbha  nīvaraṇasampayuttāceva-
nocanīvaraṇā  khandhā  uppajjanti  .  mūlāni  pucchitabbāni .
Nīvaraṇasampayuttecevanocanīvaraṇe  khandhe ārabbha nīvaraṇā uppajjanti .
Nīvaraṇasampayuttecevanocanīvaraṇe khandhe ārabbha nīvaraṇā ca sampayuttakā
Ca   khandhā   uppajjanti   .   nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca
nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo   ca   dhammā  nīvaraṇassacevanīvaraṇa-
sampayuttassaca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [652]  Nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca  dhammo  nivaraṇassaceva-
nīvaraṇasampayuttassaca    dhammassa    adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati . tīṇi garukārammaṇāyeva. Nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo
dhammo      nīvaraṇasampayuttassacevanocanīvaraṇassa      dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  nīvaraṇasampayuttecevanocanīvaraṇe  khandhe  garuṃ  katvā
nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā  khandhā  uppajjanti  . sahajātādhipati:
nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇādhipati    sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo. Mūlāni pucchitabbāni.
   {652.1}  Nīvaraṇasampayuttecevanocanīvaraṇe  khandhe  garuṃ katvā
nīvaraṇā   uppajjanti   sahajātādhipati:   nīvaraṇasampayuttāceva-
nocanīvaraṇādhipati  sampayuttakānaṃ  nīvaraṇānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Nīvaraṇasampayuttecevanocanīvaraṇe khandhe garuṃ katvā nīvaraṇā ca sampayuttakā
ca khandhā uppajjanti sahajātādhipati: nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  nīvaraṇānañca  adhipatipaccayena  paccayo .
Nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca   nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo   ca
dhammā   nīvaraṇassacevanīvaraṇasampayuttassaca   dhammassa  adhipatipaccayena
Paccayo: ārammaṇādhipati. Tīṇi.
   [653]  Anantarapaccayena  paccayo:  āvajjanāpi  vuṭṭhānampi
natthi  sabbattha  purimā  purimā  kātabbā  .  samanantarapaccayena
paccayo: nava . sahajātapaccayena paccayo: nava . aññamaññapaccayena
paccayo:  nava . nissayapaccayena paccayo: nava . upanissayapaccayena
paccayo: nava ārammaṇasadisaṃ vibhaṅgo natthi. Āsevanapaccayena paccayo:.
   [654] Nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo dhammo nīvaraṇasampayuttassa-
cevanocanīvaraṇassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo: nīvaraṇasampayuttā-
cevanocanīvaraṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  mūlāni  pucchitabbāni  . nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā
cetanā     sampayuttakānaṃ     nīvaraṇānaṃ    kammapaccayena
paccayo  .  nīvaraṇasampayuttācevanocanīvaraṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ nīvaraṇānañca kammapaccayena paccayo.
   [655]     Nīvaraṇasampayuttocevanocanīvaraṇo     dhammo
nīvaraṇasampayuttassacevanocanīvaraṇassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:
tīṇi  .  indriyapaccayena  paccayo: tīṇi . jhānapaccayena paccayo:
tīṇi  .  maggapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  sampayuttapaccayena
paccayo:  nava  .  atthipaccayena  paccayo:  nava . natthipaccayena
paccayo:  nava  .  vigatapaccayena  paccayo: nava . avigatapaccayena
Paccayo: nava.
   [656]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge
tīṇi  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [657]  Nīvaraṇocevanīvaraṇasampayuttoca  dhammo  nīvaraṇassaceva-
nīvaraṇasampayuttassaca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  evaṃ
navapi tīsu padesu parivattetabbā.
   [658] Nahetuyā nava naārammaṇe nava noavigate nava.
   [659]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi namagge tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [660]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate nava.
        Nīvaraṇanīvaraṇasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 386-390. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7875              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7875              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=650&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=650              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]