ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Paramasadukam
              paticcavaro
   [662]  Paramasam dhammam paticca noparamaso dhammo uppajjati
hetupaccaya:  paramasam  paticca  sampayutta  khandha cittasamutthananca
rupam  .  noparamasam  dhammam  paticca  noparamaso  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  noparamasam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhi yava
asannasatta  mahabhuta  .  noparamasam  dhammam  paticca  paramaso
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  noparamase  khandhe  paticca
paramaso  . noparamasam dhammam paticca paramaso ca noparamaso
Ca    dhamma    uppajjanti   hetupaccaya:   noparamasam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  paramaso ca cittasamutthananca
rupam  dve khandhe ... . paramasanca noparamasanca dhammam paticca
noparamaso  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  noparamasam  ekam
khandhanca  paramasanca  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve khandhe ....
   [663]  Hetuya  panca  arammane  panca  sabbattha  panca
vipake ekam avigate panca.
   [664] Noparamasam dhammam paticca noparamaso dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  noparamasam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhi
yava  asannasatta  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [665]  Paramasam dhammam paticca noparamaso dhammo uppajjati
naarammanapaccaya: paramasam paticca cittasamutthanam rupam . noparamasam
dhammam  paticca  noparamaso  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:
noparamase   khandhe   paticca   cittasamutthanam   rupam  yava
asannasatta . paramasanca noparamasanca dhammam paticca noparamaso
dhammo    uppajjati    naarammanapaccaya:    paramasanca
sampayuttake ca khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [666]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini naadhipatiya panca
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate  panca  napacchajate  panca
naasevane  panca  nakamme  tini  navipake  panca  naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
tini   navippayutte   panca   nonatthiya   tini   novigate
tini.
   [667]  Hetupaccaya  naarammane tini ... naadhipatiya panca
navipake  panca  nasampayutte  tini  navippayutte  panca  nonatthiya
tini novigate tini.
   [668]  Nahetupaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
sabbattha ekam avigate ekam.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 391-393. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7964&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7964&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=662&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=91              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=662              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]