ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Paccayavaro
   [669] Paramasam dhammam paccaya noparamaso dhammo uppajjati
hetupaccaya:  paramasam  paccaya sampayuttaka khandha cittasamutthananca
rupam  .  noparamasam  dhammam  paccaya  noparamaso  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  noparamasam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhi yava
ajjhattika  mahabhuta  vatthum  paccaya  noparamasa  khandha .
Noparamasam  dhammam paccaya paramaso dhammo uppajjati hetupaccaya:
noparamase   khandhe   paccaya  paramaso  vatthum  paccaya
paramaso.
   {669.1} Noparamasam dhammam paccaya paramaso ca noparamaso
ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:  noparamasam  ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha  paramaso  ca cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ...  vatthum  paccaya  paramaso mahabhute paccaya
cittasamutthanam  rupam  vatthum  paccaya  paramaso  ca sampayuttaka ca
khandha  .  paramasanca  noparamasanca dhammam paccaya noparamaso
dhammo uppajjati hetupaccaya: noparamasam ekam khandhanca paramasanca
paccaya   tayo   khandha   cittasamutthananca   rupam   dve
khandhe ... paramasanca sampayuttake ca khandhe paccaya cittasamutthanam
rupam   paramasanca   mahabhute   ca   paccaya  cittasamutthanam
rupam paramasanca vatthunca paccaya noparamasa khandha.
            Sankhittam.
   [670]  Hetuya  panca  arammane  panca  adhipatiya  panca
sabbattha panca vipake ekam avigate panca.
   [671]  Noparamasam  dhammam  paccaya  noparamaso  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  noparamasam ekam khandham paccaya
tayo  khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhi
yava   asannasatta   cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam
Kayayatanam   paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  ahetuka
noparamasa  khandha  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca
vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
            Sankhittam.
   [672]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini naadhipatiya panca
naanantare  tini  .pe.  naupanissaye  tini  napurejate  panca
napacchajate   panca   naasevane   panca   nakamme   tini
navipake  panca  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane
ekam  namagge  ekam  nasampayutte  tini  navippayutte  panca
nonatthiya tini novigate tini.
   [673] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya panca
          evam sabbattha katabbam.
   [674] Nahetupaccaya arammane ekam ... Avigate ekam.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 393-395. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8007&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8007&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=669&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=92              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=669              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]