ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [701] Paramasasampayuttam dhammam paccaya paramasasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini paticcavarasadisa. Paramasavippayuttam
dhammam   paccaya   paramasavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  paramasavippayuttam  ekam  khandham  paccaya tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... patisandhi yava ajjhattika
mahabhuta vatthum paccaya paramasavippayutta khandha . Paramasavippayuttam
dhammam   paccaya   paramasasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya: vatthum paccaya paramasasampayutta khandha. Paramasavippayuttam
dhammam   paccaya   paramasasampayutto   ca   paramasavippayutto
ca   dhamma   uppajjanti   hetupaccaya:   vatthum   paccaya
paramasasampayutta khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   {701.1}  Paramasasampayuttanca  paramasavippayuttanca  dhammam
paccaya   paramasasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
paramasasampayuttam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe  ...  .  paramasasampayuttanca  paramasavippayuttanca  dhammam
paccaya   paramasavippayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
paramasasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam
rupam  .  paramasasampayuttanca  paramasavippayuttanca  dhammam  paccaya
paramasasampayutto  ca  paramasavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
Hetupaccaya:  paramasasampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  dve  khandhe  ...  paramasasampayutte  khandhe ca
mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. Sankhittam.
   [702]  Hetuya  nava  arammane  cattari  adhipatiya  nava
anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  nava annamanne
cattari   nissaye   nava   upanissaye   cattari  purejate
cattari  asevane  cattari  kamme  nava  vipake  ekam
ahare nava .pe. Avigate nava.
   [703]  Paramasavippayuttam  dhammam  paccaya  paramasavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  paramasavippayuttam  ekam
khandham  paccaya  tayo  khandha cittasamutthanam rupam dve khandhe ...
Ahetukapatisandhi   yava   asannasatta   cakkhayatanam   paccaya
cakkhuvinnanam kayayatanam ... vatthum paccaya ahetuka paramasavippayutta
khandha  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [704]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini  napurejate  cattari  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte tini
Navippayutte dve nonatthiya tini novigate tini.
   [705] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava
           evam ganetabbam.
   [706] Nahetupaccaya arammane ekam ... Avigate ekam.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 411-413. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8357&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8357&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=701&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=97              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=701              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]