ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavāro
   [701] Parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā parāmāsasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi paṭiccavārasadisā. Parāmāsavippayuttaṃ
dhammaṃ   paccayā   parāmāsavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  parāmāsavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhi yāva ajjhattikā
mahābhūtā vatthuṃ paccayā parāmāsavippayuttā khandhā . Parāmāsavippayuttaṃ
dhammaṃ   paccayā   parāmāsasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā: vatthuṃ paccayā parāmāsasampayuttā khandhā. Parāmāsavippayuttaṃ
dhammaṃ   paccayā   parāmāsasampayutto   ca   parāmāsavippayutto
ca   dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   vatthuṃ   paccayā
parāmāsasampayuttā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {701.1}  Parāmāsasampayuttañca  parāmāsavippayuttañca  dhammaṃ
paccayā   parāmāsasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
parāmāsasampayuttaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ...  .  parāmāsasampayuttañca  parāmāsavippayuttañca  dhammaṃ
paccayā   parāmāsavippayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
parāmāsasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  parāmāsasampayuttañca  parāmāsavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā
parāmāsasampayutto  ca  parāmāsavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
Hetupaccayā:  parāmāsasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  parāmāsasampayutte  khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [702]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  nava
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
cattāri   nissaye   nava   upanissaye   cattāri  purejāte
cattāri  āsevane  cattāri  kamme  nava  vipāke  ekaṃ
āhāre nava .pe. Avigate nava.
   [703]  Parāmāsavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  parāmāsavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  parāmāsavippayuttaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhi   yāva   asaññasattā   cakkhāyatanaṃ   paccayā
cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā ahetukā parāmāsavippayuttā
khandhā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [704]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi  napurejāte  cattāri  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
Navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [705] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava
           evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [706] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 411-413. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8357              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8357              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=701&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=97              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=701              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]