ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [70]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā: sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe ... . ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā: vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ saṃsaṭṭhā vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā   khandhā   .   sahetukañca  ahetukañca  dhammaṃ
saṃsaṭṭho  sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve
khandhe ....
   [71]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sahetuko dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  sahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā
dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe .... Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe  saṃsaṭṭho  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Sahetukaṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko ca ahetuko ca dhammā uppajjanti
ārammaṇapaccayā:   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā tayo khandhā moho ca dve khandhe ... . ahetukaṃ dhammaṃ
saṃsaṭṭho  ahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  ahetukaṃ
ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   {71.1}  Ahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati
Ārammaṇapaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  saṃsaṭṭhā
vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā  .  sahetukañca  ahetukañca
dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  saṃsaṭṭhā
tayo khandhā dve khandhe ....
   [72] Sahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho sahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā:
sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ....
   [73]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  sahetuko  dhammo uppajjati
anantarapaccayā:. ... Samanantarapaccayā: sahajātapaccayā:. Saṅkhittaṃ.
   [74] ... Vipākapaccayā: vipākaṃ sahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Dve
khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho ahetuko
dhammo  uppajjati  vipākapaccayā:  vipākaṃ  ahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe ... . ...
Jhānapaccayā:. Saṅkhittaṃ. ... Avigatapaccayā:.
   [75]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  cha  adhipatiyā  ekaṃ
anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  cha  aññamaññe  cha
nissaye  cha  upanissaye  cha purejāte cha . saṅkhittaṃ . vipāke
dve  āhāre  cha  indriye  cha  jhāne  cha  magge  pañca
avigate cha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [76]  Sahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  ahetuko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  ahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho
ahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... Saṅkhittaṃ.
   [77]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  cha  napurejāte  cha
napacchājāte  cha  naāsevane  cha  nakamme  cattāri navipāke cha
najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte cha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [78]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi  ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [79] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve .
Saṅkhittaṃ . ... kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve magge
ekaṃ avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 43-45. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=854              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=854              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=70&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=70              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]