ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Parāmāsaparāmaṭṭhadukaṃ
             paṭiccavāro
   [727]    Parāmāsañcevaparāmaṭṭhañca    dhammaṃ   paṭicca
parāmaṭṭhocevanocaparāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā: parāmāsaṃ paṭicca
sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsaṃ
dhammaṃ    paṭicca    parāmaṭṭhocevanocaparāmāso    dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
yāva   ajjhattikā   mahābhūtā   .  parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsaṃ
dhammaṃ   paṭicca   parāmāsocevaparāmaṭṭhoca   dhammo   uppajjati
hetupaccayā: parāmaṭṭhecevanocaparāmāse khandhe paṭicca parāmāso.
   {727.1}   Parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsaṃ   dhammaṃ   paṭicca
parāmāsocevaparāmaṭṭhoca parāmaṭṭhocevanocaparāmāso
ca      dhammā      uppajjanti      hetupaccayā:
Parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā parāmāso
ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe .... Parāmāsañcevaparāmaṭṭhañca
parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsañca dhammaṃ paṭicca
parāmaṭṭhocevanocaparāmāso   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
parāmaṭṭhañcevanocaparāmāsaṃ  ekaṃ  khandhañca  parāmāsañca  paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . saṅkhittaṃ .
Sabbe vārā yathā parāmāsadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.
            Pañhāvāro
   [728]  Parāmaṭṭhocevanocaparāmāso  dhammo  parāmaṭṭhassaceva-
nocaparāmāsassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  parāmaṭṭhāceva-
nocaparāmāsā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo paṭisandhi . parāmaṭṭhocevanocaparāmāso
dhammo   parāmāsassacevaparāmaṭṭhassaca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:   parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā   hetū   parāmāsassa
hetupaccayena  paccayo  .  parāmaṭṭhocevanocaparāmāso  dhammo
parāmāsassacevaparāmaṭṭhassaca   parāmaṭṭhassacevanocaparāmāsassa   ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  parāmāsassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 425-426. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8654              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8654              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=728&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=728              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com