ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [728]  Paramatthocevanocaparamaso  dhammo  paramatthassaceva-
nocaparamasassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  paramatthaceva-
nocaparamasa  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena paccayo patisandhi . paramatthocevanocaparamaso
dhammo   paramasassacevaparamatthassaca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:   paramatthacevanocaparamasa   hetu   paramasassa
hetupaccayena  paccayo  .  paramatthocevanocaparamaso  dhammo
paramasassacevaparamatthassaca   paramatthassacevanocaparamasassa   ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  paramatthacevanocaparamasa  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  paramasassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [729] Paramasocevaparamatthoca dhammo paramasassacevaparamatthassaca
Dhammassa    arammanapaccayena   paccayo:   tini   arabbha
katabba   paramasadukasadisa   .   paramatthocevanocaparamaso
dhammo  paramatthassacevanocaparamasassa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  danam ... silam ... uposathakammam katva tam paccavekkhati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  vicikiccha  uddhaccam
domanassam uppajjati pubbe ... Jhana ... Ariya gotrabhum paccavekkhanti
vodanam   paccavekkhanti   pahine  kilese  ...  vikkhambhite
kilese ... Pubbe ... Cakkhum ... Vatthum ... Paramatthecevanocaparamase
khandhe  aniccato  ...  domanassam  uppajjati dibbena cakkhuna rupam
passati yava avajjanaya sabbam katabbam.
   {729.1}  Paramatthocevanocaparamaso dhammo paramasassaceva-
paramatthassaca dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ...
Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Paramattheceva-
nocaparamase khandhe assadeti abhinandati tam arabbha ditthi ....
Paramatthocevanocaparamaso   dhammo   paramasassacevaparamatthassaca
paramatthassacevanocaparamasassa   ca   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ...
Cakkhum  ... vatthum ... paramatthecevanocaparamase khandhe aniccato
...  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  paramaso
ca  sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti  .  evam  itarepi tini
arabbha   katabba   .   imam  dukam  paramasadukasadisam  .
Lokuttaram yamhi na labbhati tamhi na katabbam.
         Paramasaparamatthadukam nitthitam.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 426-428. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8675&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8675&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=728&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=728              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]