ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [728]  Paramatthocevanocaparamaso  dhammo  paramatthassaceva-
nocaparamasassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  paramatthaceva-
nocaparamasa  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena paccayo patisandhi . paramatthocevanocaparamaso
dhammo   paramasassacevaparamatthassaca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:   paramatthacevanocaparamasa   hetu   paramasassa
hetupaccayena  paccayo  .  paramatthocevanocaparamaso  dhammo
paramasassacevaparamatthassaca   paramatthassacevanocaparamasassa   ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  paramatthacevanocaparamasa  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  paramasassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [729] Paramasocevaparamatthoca dhammo paramasassacevaparamatthassaca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page427.

Dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini arabbha katabba paramasadukasadisa . paramatthocevanocaparamaso dhammo paramatthassacevanocaparamasassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam katva tam paccavekkhati assadeti abhinandati tam arabbha rago vicikiccha uddhaccam domanassam uppajjati pubbe ... Jhana ... Ariya gotrabhum paccavekkhanti vodanam paccavekkhanti pahine kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Cakkhum ... Vatthum ... Paramatthecevanocaparamase khandhe aniccato ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati yava avajjanaya sabbam katabbam. {729.1} Paramatthocevanocaparamaso dhammo paramasassaceva- paramatthassaca dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Paramattheceva- nocaparamase khandhe assadeti abhinandati tam arabbha ditthi .... Paramatthocevanocaparamaso dhammo paramasassacevaparamatthassaca paramatthassacevanocaparamasassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... Cakkhum ... vatthum ... paramatthecevanocaparamase khandhe aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam arabbha paramaso ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti . evam itarepi tini arabbha katabba . imam dukam paramasadukasadisam .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page428.

Lokuttaram yamhi na labbhati tamhi na katabbam. Paramasaparamatthadukam nitthitam. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 426-428. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8675&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8675&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=728&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=728              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]