ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Abhidhammapitake patthanam
             catuttho bhago
          anulomadukapatthanam pacchimam
              ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
             Sarammanadukam
             paticcavaro
   [1] Sarammanam  dhammam  paticca  sarammano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: sarammanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
...  patisandhikkhane  .pe.  sarammanam  dhammam  paticca  anarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sarammane khandhe paticca citta-
samutthanam  rupam  patisandhikkhane  .pe.  sarammanam  dhammam  paticca
sarammano  ca  anarammano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
sarammanam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha cittasamutthananca rupam
dve khandhe ... Patisandhikkhane .pe.
   {1.1}  Anarammanam  dhammam  paticca  anarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  mahabhutam  .pe.  mahabhute  paticca
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  .  anarammanam  dhammam
paticca  sarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  patisandhikkhane
Vatthum  paticca  sarammana  khandha  .  anarammanam  dhammam  paticca
sarammano  ca  anarammano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
patisandhikkhane  vatthum  paticca  sarammana  khandha  mahabhute  paticca
katattarupam.
   {1.2}  Sarammananca  anarammananca  dhammam  paticca sarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:   patisandhikkhane sarammanam  ekam
khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  ... .
Sarammananca  anarammananca  dhammam  paticca  anarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  sarammane  khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam   rupam   patisandhikkhane   .pe.   sarammananca
anarammananca  dhammam  paticca  sarammano  ca anarammano ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  patisandhikkhane  sarammanam  ekam  khandhanca
vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... sarammane khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [2] Sarammanam  dhammam  paticca  sarammano  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  sarammanam  ekam khandham paticca tayo khandha dve
khandhe  ... patisandhi . anarammanam dhammam paticca sarammano dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca sarammana
khandha  .  sarammananca  anarammananca  dhammam  paticca  sarammano
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane  sarammanam  ekam
khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... Sankhittam.
   [3]  Hetuya  nava arammane tini adhipatiya panca anantare
tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne cha nissaye nava
upanissaye tini purejate ekam asevane ekam kamme nava vipake
nava ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte
tini  vippayutte nava atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate
nava.
   [4] Sarammanam  dhammam  paticca  sarammano  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam sarammanam  ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane  vicikicchasahagate uddhacca-
sahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho .
Sarammanam  dhammam  paticca anarammano dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetuke sarammane khandhe paticca cittasamutthanam rupam ahetukapatisandhi.
Sarammanam dhammam paticca sarammano ca anarammano ca dhamma uppajjanti
nahetupaccaya:  ahetukam  sarammanam  ekam  khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhi . anarammanam
dhammam  paticca  anarammano  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya: ekam
mahabhutam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   {4.1} Anarammanam  dhammam  paticca sarammano dhammo uppajjati
nahetupaccaya:   ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca  sarammana
khandha . anarammanam dhammam paticca sarammano ca anarammano ca dhamma
Uppajjanti   nahetupaccaya:   ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paticca
sarammana  khandha  mahabhute  paticca  katattarupam .  sarammananca
anarammananca  dhammam  paticca  sarammano  dhammo uppajjati nahetu-
paccaya:  ahetukapatisandhikkhane  sarammanam  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca tayo khandha dve khandhe ... . sarammananca anarammananca
dhammam  paticca  anarammano dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetuke
sarammane  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam
ahetukapatisandhi.
   {4.2}  Sarammananca  anarammananca  dhammam  paticca sarammano
ca  anarammano  ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya:  ahetuka-
patisandhikkhane  sarammanam  ekam  khandhanca  vatthunca paticca tayo
khandha dve khandhe ... Sarammane khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [5] Sarammanam  dhammam  paticca  anarammano  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  sarammane  khandhe  paticca cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane  .pe.  anarammanam  dhammam  paticca anarammano dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  yava  asannasatta  .  sarammananca
anarammananca   dhammam  paticca  anarammano  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  sarammane  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam rupam patisandhi. Sankhittam.
   [6]  Nahetuya  nava  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
Naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  dve  navipake  panca  naahare ekam naindriye
ekam  najhane  dve  namagge  nava  nasampayutte tini navippayutte
dve nonatthiya tini novigate tini.
   [7] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava.
            Sankhittam.
   [8] Nahetupaccaya arammane tini ... Sahajate nava. Sankhittam.
... Magge nava avigate nava.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=1&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]