ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [858] Saraṇaṃ dhammaṃ paccayā saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:
saraṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   Yathā arūpāvacaradukassa paccayavāropi evaṃ kātabbo.
   [859]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [860] Saraṇaṃ dhammaṃ paccayā saraṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā:
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato
Uddhaccasahagato  moho  .  araṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  araṇo  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  araṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhi  yāva
asaññasattā   cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ
paccayā  ...  .  araṇaṃ  dhammaṃ  paccayā saraṇo dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho  .  saraṇañca  araṇañca  dhammaṃ  paccayā  saraṇo  dhammo
uppajjati   nahetupaccayā:   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [861]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye   tīṇi  napurejāte  cattāri  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
 Itare dve gaṇanāpi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi kātabbā
        dve pañhā kātabbā sabbattha.
   [862]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  sabbattha  dve
vipāke ekaṃ avigate dve.
   [863]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  dve purejāte dve
Napacchājāte  dve  naāsevane  dve  nakamme  dve  navipāke
dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
    Itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 521-523. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10496              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10496              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=858&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=120              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com