ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Cittasampayuttadukaṃ
            paṭiccavāro
   [116]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cittasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve
khandhā  dve  khandhe  paṭicca  eko khandho paṭisandhikkhaṇe  .pe.
Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittavippayutto  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  cittasampayutte  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  .pe.  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto
ca  cittavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: citta-
sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  dve  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhi.
   {116.1}  Cittavippayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca cittavippayutto  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  .  cittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca cittasampayuttakā
khandhā . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca
cittasampayuttakā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   {116.2}  Cittasampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
cittasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
cittasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  dve  khandhā
dve  khandhe  ...  .  cittasampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ
paṭicca   cittavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  citta-
sampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cittasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca
kaṭattārūpaṃ   .   cittasampayuttañca   cittavippayuttañca   dhammaṃ
Paṭicca  cittasampayutto  ca  cittavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca  dve  khandhā  dve khandhe ... cittasampayutte khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [117]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasampayutto dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cittasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
dve khandhā dve khandhe ... paṭisandhi . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ   paṭicca   cittasampayuttakā  khandhā  .  cittasampayuttañca
cittavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   cittasampayutto   dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  cittasampayuttaṃ  ekaṃ
khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Saṅkhittaṃ.
   [118]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā pañca
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
cha  nissaye  nava upanissaye tīṇi purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ
kamme  nava  vipāke nava āhāre  nava indriye jhāne magge
nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
   [119]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
Dve  khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho  .  evaṃ  navapi  pañhā  kātabbā  ahetukanti  sabbattha
niyāmetabbaṃ ekaṃ yeva mohamūlaṃ pūretabbaṃ.
   [120]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittavippayutto  dhammo
uppajjati   naārammaṇapaccayā:  cittasampayutte  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  .  cittavippayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca
cittavippayutto  dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  ekaṃ mahābhūtaṃ
yāva  asaññasattā  .  cittasampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ
paṭicca   cittavippayutto   dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:
cittasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe ekaṃ saṅkhittaṃ.
   [121]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye   tīṇi   napurejāte   nava   napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge nava nasampayutte
tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [122] Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā  nava
nakamme  ekaṃ  navipāke  pañca nasampayutte tīṇi navippayutte ekaṃ
Nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [123]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi ... anantare  tīṇi
samanantare  tīṇi  aññamaññe  cha  purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ
kamme nava magge ekaṃ avigate nava.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 66-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1333              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1333              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=116&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=138              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]