ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Cittasampayuttadukam
            paticcavaro
   [116]  Cittasampayuttam  dhammam  paticca  cittasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  cittasampayuttam  ekam  khandham  paticca  dve
khandha  dve  khandhe  paticca  eko khandho patisandhikkhane  .pe.
Cittasampayuttam  dhammam  paticca  cittavippayutto  dhammo  uppajjati
Hetupaccaya:  cittasampayutte  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  .pe.  cittasampayuttam  dhammam  paticca  cittasampayutto
ca  cittavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: citta-
sampayuttam  ekam  khandham  paticca  dve  khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... Patisandhi.
   {116.1}  Cittavippayuttam  dhammam paticca cittavippayutto  dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane  ekam  mahabhutam ... mahabhute paticca katattarupam
upadarupam  .  cittavippayuttam  dhammam  paticca  cittasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  patisandhikkhane  vatthum paticca cittasampayuttaka
khandha . cittavippayuttam dhammam paticca cittasampayutto ca cittavippayutto
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  patisandhikkhane vatthum  paticca
cittasampayuttaka khandha mahabhute paticca katattarupam.
   {116.2}  Cittasampayuttanca  cittavippayuttanca  dhammam  paticca
cittasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  patisandhikkhane
cittasampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  dve  khandha
dve  khandhe  ...  .  cittasampayuttanca  cittavippayuttanca  dhammam
paticca   cittavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  citta-
sampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane  cittasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca
katattarupam   .   cittasampayuttanca   cittavippayuttanca   dhammam
Paticca  cittasampayutto  ca  cittavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  patisandhikkhane  cittasampayuttam  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca  dve  khandha  dve khandhe ... cittasampayutte khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [117]  Cittasampayuttam  dhammam  paticca cittasampayutto dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  cittasampayuttam  ekam  khandham  paticca
dve khandha dve khandhe ... patisandhi . cittavippayuttam dhammam paticca
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane
vatthum   paticca   cittasampayuttaka  khandha  .  cittasampayuttanca
cittavippayuttanca   dhammam   paticca   cittasampayutto   dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  patisandhikkhane  cittasampayuttam  ekam
khandhanca vatthunca paticca dve khandha dve khandhe ... Sankhittam.
   [118]  Hetuya  nava  arammane  tini  adhipatiya panca
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne
cha  nissaye  nava upanissaye tini purejate ekam asevane ekam
kamme  nava  vipake nava ahare  nava indriye jhane magge
nava  sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya
tini vigate tini avigate nava.
   [119]  Cittasampayuttam  dhammam  paticca  cittasampayutto  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  cittasampayuttam ekam khandham paticca
Dve  khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho  .  evam  navapi  panha  katabba  ahetukanti  sabbattha
niyametabbam ekam yeva mohamulam puretabbam.
   [120]  Cittasampayuttam  dhammam  paticca  cittavippayutto  dhammo
uppajjati   naarammanapaccaya:  cittasampayutte  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhi  .  cittavippayuttam  dhammam paticca
cittavippayutto  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  ekam mahabhutam
yava  asannasatta  .  cittasampayuttanca  cittavippayuttanca  dhammam
paticca   cittavippayutto   dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:
cittasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane ekam sankhittam.
   [121]  Nahetuya  nava  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate   nava   napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  dve  navipake  panca  naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge nava nasampayutte
tini navippayutte dve nonatthiya tini novigate tini.
   [122] Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya  nava
nakamme  ekam  navipake  panca nasampayutte tini navippayutte ekam
Nonatthiya tini novigate tini.
   [123]  Nahetupaccaya  arammane  tini ... anantare  tini
samanantare  tini  annamanne  cha  purejate ekam asevane ekam
kamme nava magge ekam avigate nava.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 66-70. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1333&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1333&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=116&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=138              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]