ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [124]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  cittavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  cittavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ ... paṭiccasadisaṃ . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  cittasampayuttakā
khandhā  paṭisandhi  .  cittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto
ca  cittavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vatthuṃ
paccayā  cittasampayuttakā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhi.
   {124.1}  Cittasampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasampayuttaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi . citta-
sampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā cittavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā: cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā
Cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  .  cittasampayuttañca  cittavippayuttañca
dhammaṃ paccayā cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  cittasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā dve
khandhā dve khandhe ... cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi.
   [125]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  cittavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā  kāyāyatanaṃ ...
Vatthuṃ  paccayā  cittasampayuttakā  khandhā paṭisandhi . cittasampayuttañca
cittavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca
paccayā dve khandhā dve khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ ... Citta-
sampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe
... Paṭisandhikkhaṇe saṅkhittaṃ.
   [126] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi
samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe cha nissaye nava upanissaye
tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava .pe. Avigate nava.
   [127]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto dhammo
Uppajjati  nahetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  . cittavippayuttaṃ dhammaṃ
paccayā  cittavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā: ekaṃ
mahābhūtaṃ  yāva  asaññasattā  .  cittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā: cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā  kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā ahetukā
cittasampayuttakā  khandhā  paṭisandhi  vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho.
   {127.1}  Cittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto  ca
cittavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā: vatthuṃ paccayā
ahetukā  cittasampayuttakā  khandhā  mahābhūte  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  cittasampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ paccayā
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  cakkhuviññāṇa-
sahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā dve khandhe
... kāyaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  kāyāyatanañca  paccayā ...
Ahetukaṃ  cittasampayuttaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā
dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagate uddhacca-
sahagate  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  vicikicchāsahagato uddhacca-
sahagato  moho  . evaṃ dve pañhā pavattipaṭisandhi kātabbā .
Saṅkhittaṃ.
   [128]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
Nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  cattāri
navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne cattāri
namagge  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [129]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  ...  nakamme tīṇi
navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [130] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi .pe. ... magge tīṇi
.pe. ... Avigate nava.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 70-73. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1405              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1405              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=124&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=141              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]