ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [124]  Cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  cittavippayuttaṃ
dhammaṃ  paccayā  cittavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ ... paṭiccasadisaṃ . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  cittasampayuttakā
khandhā  paṭisandhi  .  cittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasampayutto
ca  cittavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vatthuṃ
paccayā  cittasampayuttakā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhi.
   {124.1}  Cittasampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasampayuttaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhi . citta-
sampayuttañca  cittavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā cittavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā: cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe ... cittasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi. [125] Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: ekaṃ paṭiccasadisaṃ . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā kāyāyatanaṃ ... Vatthuṃ paccayā cittasampayuttakā khandhā paṭisandhi . cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā dve khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ ... Citta- sampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe saṅkhittaṃ. [126] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe cha nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava .pe. Avigate nava. [127] Cittasampayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Uppajjati nahetupaccayā: tīṇi paṭiccasadisā . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā: ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā . cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā: cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇasahagatā khandhā kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā ahetukā cittasampayuttakā khandhā paṭisandhi vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. {127.1} Cittavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā: vatthuṃ paccayā ahetukā cittasampayuttakā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . cittasampayuttañca cittavippayuttañca dhammaṃ paccayā cittasampayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā: cakkhuviññāṇa- sahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā dve khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca kāyāyatanañca paccayā ... Ahetukaṃ cittasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate uddhacca- sahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhacca- sahagato moho . evaṃ dve pañhā pavattipaṭisandhi kātabbā . Saṅkhittaṃ. [128] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne cattāri namagge nava nasampayutte tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [129] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... nakamme tīṇi navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. [130] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi .pe. ... magge tīṇi .pe. ... Avigate nava. Nissayavāro paccayavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 70-73. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1405&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1405&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=124&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=141              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]