ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [161] Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  nocittasamuṭṭhānaṃ
dhammaṃ  paccayā  nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe paṭiccasadisā . nocittasamuṭṭhānaṃ
dhammaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhāno  dhammo uppajjati hetupaccayā: cittaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vatthuṃ paccayā
cittasamuṭṭhānā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  dvepi kātabbā . nocitta-
samuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paccayā cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno ca
dhammā  uppajjanti hetupaccayā: vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca
khandhā paṭisandhikkhaṇe dve paṭiccasadisā.
   {161.1}  Cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ paccayā
cittasamuṭṭhāno   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  cittasamuṭṭhānaṃ
ekaṃ  khandhañca  cittañca  paccayā dve  khandhā dve khandhe ...
Cittasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā dve khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  dvepi paṭiccasadisā . cittasamuṭṭhānañca
nocittasamuṭṭhānañca   dhammaṃ   paccayā   nocittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cittasamuṭṭhāne  khandhe ca vatthuñca paccayā
Cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  tīṇipi kātabbā paṭiccasadisā . cittasamuṭṭhānañca
nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā dve khandhā cittañca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā
paṭiccasadisā.
   [162]  Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paccayā  cittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  nocittasamuṭṭhānaṃ
dhammaṃ  paccayā  nocittasamuṭṭhāno  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā cittaṃ.
Nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhāno  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:   cakkhuviññāṇaṃ   paccayā  sampayuttakā  khandhā
kāyaviññāṇaṃ  ...  cittaṃ paccayā sampayuttakā  khandhā vatthuṃ paccayā
cittasamuṭṭhānā khandhā paṭisandhikkhaṇe dvepi.
   {162.1} Nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno ca nocitta-
samuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  sampayuttakā  ca  khandhā  kāyāyatanaṃ ... Vatthuṃ paccayā
cittaṃ sampayuttakā ca  khandhā  paṭisandhi . cittasamuṭṭhānañca nocitta-
samuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā: cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve khandhā dve
Khandhe ... cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā dve
khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {162.2}  Cittasamuṭṭhānañca  nocittasamuṭṭhānañca  dhammaṃ paccayā
nocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cakkhuviññāṇa-
sahagate  khandhe ca cakkhāyatanañca paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyaviññāṇa-
sahagate ... Cittasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ paṭisandhikkhaṇe
.pe. cittasamuṭṭhānañca nocittasamuṭṭhānañca dhammaṃ paccayā cittasamuṭṭhāno
ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā: cakkhuviññāṇa-
sahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca paccayā dve khandhā cakkhuviññāṇañca
dve khandhe ... Kāyaviññāṇasahagataṃ ... Cittasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā dve khandhā cittañca dve khandhe ... Paṭisandhi saṅkhittaṃ.
   [163] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava avigate
nava.
   [164] Cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  sabbe navapi pañhā kātabbā paṭiccavāra-
sadisā pañcaviññāṇampi kātabbaṃ tīṇiyeva moho.
   [165]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  cha  naadhipatiyā  nava
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naaññamaññe  cha  naupanissaye
cha  napurejāte  nava  napacchājāte  nava naāsevane nava nakamme
Cattāri  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  cha  navippayutte  cha
nonatthiyā  cha  novigate  cha  .  evaṃ  itare  dve  gaṇanāpi
nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 91-94. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1822              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1822              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=161&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=184              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]