ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [231]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  saṅkhittaṃ . tīṇi paṭiccasadisā .
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   dhammaṃ   paccayā   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
vatthuṃ  paccayā cittaṃ paṭisandhikkhaṇe yāva mahābhūtā . nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  cittaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā vatthuṃ paccayā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {231.1}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ   paccayā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno   dhammo   uppajjati
Hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca  paccayā
dve khandhe dve khandhā ... Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā dve khandhe dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   dhammaṃ   paccayā
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāne  khandhe  ca  cittañca  paccayā nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne  khandhe  ca mahābhūte ca paccayā nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānaṃ rūpaṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ
paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā.
   {231.2}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paccayā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ khandhañca
cittañca paccayā dve khandhā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  dve khandhā
cittañca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   [232]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: tīṇi paṭiccasadisā . nocitta-
saṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ   dhammaṃ  paccayā  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā cittaṃ paṭisandhi . Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ
Dhammaṃ  paccayā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  ārammaṇa-
paccayā:   cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā
kāyāyatanaṃ ...  cittaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā vatthuṃ paccayā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā khandhā paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {232.1}  Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paccayā  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhāno   ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  dhammā  uppajjanti
ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  sampayuttakā
ca khandhā kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā cittaṃ sampayuttakā ca khandhā
paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ  .   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca  nocittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānañca  dhammaṃ  paccayā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca
cakkhuviññāṇañca paccayā dve khandhā dve khandhe ... kāyaviññāṇa-
sahagataṃ  ...  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca cittañca paccayā
dve khandhā  dve  khandhe ... cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ khandhañca
vatthuñca paccayā  dve  khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe dve
kātabbā.
   {232.2}   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca
dhammaṃ  paccayā  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  dhammo uppajjati  ārammaṇa-
paccayā:  cakkhuviññāṇasahagate  khandhe  ca  cakkhāyatanañca  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ   kāyaviññāṇasahagate   ...   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāne
khandhe   ca   vatthuñca   paccayā   cittaṃ   paṭisandhikkhaṇe
Ekaṃ  .  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānañca  dhammaṃ
paccayā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno  ca dhammā
uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
ekaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [233] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava
avigate nava.
   [234]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paccayā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo uppajjati nahetupaccayā: evaṃ nava pañhā kātabbā paccayavāre
pañcaviññāṇampi kātabbaṃ tīṇiyeva moho.
   [235] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme cattāri
navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne nava namagge
nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte pañca nonatthiyā tīṇi novigate
tīṇi. Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 135-138. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2706              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2706              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=231&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=261              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]