ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [434]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi paṭiccasadisaṃ . upādānavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā ... yāva ajjhattikā mahābhūtā
vatthuṃ  paccayā  upādānavippayuttā  khandhā  vatthuṃ paccayā diṭṭhigata-
vippayutto  lobho  .  upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādāna-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: vatthuṃ paccayā upādāna-
sampayuttā  khandhā  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paccayā  sampayuttakā
khandhā.
   {434.1}  Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  upādāna-
sampayutto  ca  upādānavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  upādānasampayuttā  khandhā  mahābhūte
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paccayā
Sampayuttakā   khandhā   cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ  vatthuṃ  paccayā
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā  khandhā  ca  lobho  ca  .  upādāna-
sampayuttañca   upādānavippayuttañca  dhammaṃ  paccayā  upādāna-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādānasampayuttaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā dve khandhe ...
Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ   ekaṃ   khandhañca   lobhañca  paccayā
tayo khandhā dve khandhe ....
   {434.2}    Upādānasampayuttañca    upādānavippayuttañca
dhammaṃ  paccayā  upādānavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
upādānasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate  khandhe  ca  lobhañca  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate   khandhe   ca
vatthuñca paccayā lobho.
   {434.3}  Upādānasampayuttañca  upādānavippayuttañca  dhammaṃ
paccayā  upādānasampayutto  ca  upādānavippayutto  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  upādānasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā  tayo khandhā dve khandhe ... Upādānasampayutte khandhe ca
mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā lobho ca dve khandhe ....
Saṅkhittaṃ. Ārammaṇapaccayamhi pañca viññāṇā kātabbā.
   [435] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava
sabbattha nava vipāke ekaṃ avigate nava.
   [436]  Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  upādānavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  upādānavippayuttaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paccayā ... yāva asaññasattā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ  paccayā  ahetukā  upādānavippayuttā khandhā
vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchā-
sahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.
   [437] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte satta napacchājāte
nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
  Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 260-262. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5231              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5231              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=434&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=418              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]