ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṅkiliṭṭhadukaṃ
            paṭiccavāro
   [511]  Saṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca saṅkiliṭṭho dhammo uppajjati
hetupaccayā: saṅkiliṭṭhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe
...  .  saṅkiliṭṭhaṃ dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhe  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Saṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saṅkiliṭṭho  ca  asaṅkiliṭṭho ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . asaṅkiliṭṭhaṃ dhammaṃ
paṭicca  asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  asaṅkiliṭṭhaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  khandhe paṭicca  vatthu vatthuṃ  paṭicca
khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  .  saṅkiliṭṭhañca asaṅkiliṭṭhañca dhammaṃ
paṭicca  asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhe
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [512]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā pañca
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  pañca  upanissaye dve purejāte dve āsevane
dve  kamme  pañca  vipāke ekaṃ āhāre pañca . saṅkhittaṃ .
Avigate pañca.
   [513]  Saṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca saṅkiliṭṭho dhammo uppajjati
nahetupaccayā:   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  . asaṅkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca
asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  asaṅkiliṭṭhaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
... Ahetukapaṭisandhi dve yāva asaññasattā.
   [514]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā pañca
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  cattāri  napacchājāte  pañca  naāsevane pañca
nakamme dve navipāke pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte tīṇi navippayutte dve
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
  Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 309-310. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6218              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6218              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=511&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=498              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]