ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Sankilitthadukam
            paticcavaro
   [511]  Sankilittham  dhammam  paticca sankilittho dhammo uppajjati
hetupaccaya: sankilittham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
...  .  sankilittham dhammam  paticca  asankilittho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  sankilitthe  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Sankilittham  dhammam  paticca  sankilittho  ca  asankilittho ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  sankilittham  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . asankilittham dhammam
paticca  asankilittho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  asankilittham
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  khandhe paticca  vatthu vatthum  paticca
khandha  ekam  mahabhutam  ...  .  sankilitthanca asankilitthanca dhammam
paticca  asankilittho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sankilitthe
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. Sankhittam.
   [512]  Hetuya  panca  arammane  dve  adhipatiya panca
anantare  dve  samanantare  dve  sahajate  panca  annamanne
dve  nissaye  panca  upanissaye dve purejate dve asevane
dve  kamme  panca  vipake ekam ahare panca . sankhittam .
Avigate panca.
   [513]  Sankilittham  dhammam  paticca sankilittho dhammo uppajjati
nahetupaccaya:   vicikicchasahagate   uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . asankilittham dhammam paticca
asankilittho  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  asankilittham
ekam  khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe
... Ahetukapatisandhi dve yava asannasatta.
   [514]  Nahetuya  dve  naarammane  tini naadhipatiya panca
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  napurejate  cattari  napacchajate  panca  naasevane panca
nakamme dve navipake panca  naahare  ekam  naindriye  ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte tini navippayutte dve
nonatthiya tini novigate tini.
  Evam itare dve gananapi sahajatavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 309-310. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6218&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6218&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=511&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=498              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]