ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paṭiccavāro
   [515]  Saṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ paccayā saṅkiliṭṭho dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisaṃ  .  asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paccayā
asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  asaṅkiliṭṭhaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhi  yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  . asaṅkiliṭṭhaṃ dhammaṃ paccayā
Saṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: vatthuṃ paccayā saṅkiliṭṭhā
khandhā  . asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ paccayā  saṅkiliṭṭho  ca  asaṅkiliṭṭho
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: vatthuṃ  paccayā  saṅkiliṭṭhā
khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {515.1}  Saṅkiliṭṭhañca asaṅkiliṭṭhañca dhammaṃ paccayā saṅkiliṭṭho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... . saṅkiliṭṭhañca asaṅkiliṭṭhañca
dhammaṃ  paccayā asaṅkiliṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā: saṅkiliṭṭhe
khandhe ca mahābhūte ca paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . saṅkiliṭṭhañca
asaṅkiliṭṭhañca  dhammaṃ  paccayā saṅkiliṭṭho  ca asaṅkiliṭṭho ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  saṅkiliṭṭhaṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo khandhā dve khandhe ... Saṅkiliṭṭhe khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [516] Hetuyā nava ārammaṇe cattāri adhipatiyā nava anantare
cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava  aññamaññe cattāri
nissaye nava upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava vigate nava avigate
nava.
   [517]  Saṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ paccayā saṅkiliṭṭho dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
Vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ
paccayā  asaṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ
asaṅkiliṭṭhaṃ  ...  yāva  asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhu-
viññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā  asaṅkiliṭṭhā  khandhā  .  asaṅkiliṭṭhaṃ  dhammaṃ  paccayā
saṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā
vicikicchāsahagato   uddhaccasahagato   moho   .   saṅkiliṭṭhañca
asaṅkiliṭṭhañca   dhammaṃ  paccayā  saṅkiliṭṭho  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate   khandhe  ca
vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [518]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
nava  naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi
naupanissaye   tīṇi  napurejāte  cattāri  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 310-312. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6251              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6251              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=515&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=506              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]