ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [542] Kilesocevasaṅkilesikoca dhammo kilesassacevasaṅkilesikassaca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  kilesāceva  saṅkilesikāca  hetū
sampayuttakānaṃ  kilesānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  evaṃ cattāri
kilesadukasadisaṃ.
   [543] Kilesocevasaṅkilesikoca dhammo kilesassacevasaṅkilesikassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: kilese  ārabbha kilesā khandhā
uppajjanti . mūlaṃ kilese ārabbha saṅkilesikācevanocakilesā khandhā
uppajjanti . mūlaṃ kilese ārabbha kilesā ca sampayuttakā ca khandhā
uppajjanti  .  saṅkilesikocevanocakileso  dhammo saṅkilesikassaceva-
nocakilesassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ... Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati
assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati uddhaccaṃ ... Jhāne
Parihīne   vippaṭisārissa  domanassaṃ  uppajjati  ariyā  gotrabhuṃ
paccavekkhanti vodānaṃ paccavekkhanti cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Saṅkilesike-
cevanocakilese khandhe aniccato .pe. domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā .pe. Āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   Itare dve kilesadukasadisā. Ghaṭanārammaṇāpi kilesadukasadisā.
   [544] Kilesocevasaṅkilesikoca dhammo kilesassacevasaṅkilesikassaca
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati tīṇi. Saṅkilesikoceva-
nocakileso dhammo saṅkilesikassacevanocakilesassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... pubbe suciṇṇāni ... Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhati sekkhā gotrabhuṃ katvā paccavekkhanti vodānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Saṅkilesikecevanocakilese khandhe garuṃ
katvā saṅkilesikācevanocakilesā khandhā uppajjanti . sahajātādhipati:
saṅkilesikācevanocakilesā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . itare dvepi
kilesadukasadisā. Ghaṭanādhipatipi.
   [545] Kilesocevasaṅkilesikoca dhammo kilesassacevasaṅkilesikassaca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  kilesadukasadisā  .
Saṅkilesikocevanocakileso   dhammo   saṅkilesikassacevanocakilesassa
Dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā saṅkilesikāceva-
nocakilesā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  saṅkilesikānañcevanoca-
kilesānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ   vodānassa   āvajjanā  saṅkilesikānañcevanocakilesānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo . itare dve anantarakilesaduka-
sadisā  ninnānākaraṇā  .  ghaṭanānantarampi sabbe paccayā kilesa-
dukasadisā  ninnānākaraṇā  .  upanissaye lokuttaraṃ natthi idaṃ dukaṃ
kilesadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.
         Kilesasaṅkilesikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 324-326. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=6519              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=6519              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=542&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=540              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]